mandag 03.05 2021

Speidergruppe: Granskog – nei takk!

Medkila speidergruppe er ivrige brukere av naturen i Harstadområdet. Vi går på ski i og utenfor løyper, vi padler på vann og på hav, vi går på tur i skogen og vi klatrer til fjells.

MENINGER:

Gi meg en grunn til å våkne i morgen. Refleksjoner over eldreomsorg

– Jeg husker tiden hvor aktivitøren var en viktig del av hverdagen på sykehjemmene, og hadde sin faste plass på budsjettet.

MENINGER:

Samiske Tjeldsund - og veien videre!

– Tross positiv utvikling på mange områder, eksisterer det også store utfordringer knyttet til de forpliktelser som kommunen er pålagt som samisk kommune.

«På Hinnøya spirer millioner av selvsådde granplanter»

Kommunestyret i Harstad har vedtatt å beplante kommunale skogteiger med gran. Det er et oppsiktsvekkende vedtak som har ført til mange reaksjoner.

lørdag 01.05 2021

MENINGER:

Harstad, den grå byen

Sakte men sikkert er Harstad i ferd med å bli en grå by.

Pandemi, tariff og kompetanse

Ett år med pandemi har gjort noe med samfunnet vårt. De menneskelige og økonomiske konsekvensene har vi ikke oversikt over, verken på kort eller lang sikt.

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

Gratulerer med kampdagen 1. mai. I dag feirer vi seierne til generasjonene før oss, og fortsetter deres kamp. Vi vet at vi kan ikke ta noe for gitt.

fredag 30.04 2021
1

MENINGER:

Det finnes ingen rimelighet i at banker og myndigheter i dag skal straffe ungdom for feil som ble gjort av alle andre enn dem selv for nesten 20 år siden

Det finnes ingen rimelighet i at banker og myndigheter i dag skal straffe ungdom for feil som ble gjort av alle andre enn dem selv for nesten 20 år siden.

HT mener:

Høyere utdanning i distriktene må styrkes

Debatten om høyere utdanning i distriktene er aktualisert, både gjennom den såkalte Norman-rapporten, prosjektet «Den store folkevandringa» og på Ap-landsmøtet nylig.

torsdag 29.04 2021

MENINGER:

Bevar bjørkeskogen!

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen anbefaler planting av gran på 100 dekar av kommunens skogeiendommer. Det er en dårlig idé, både av hensyn til biologisk mangfold, naturinngrep, miljø, friluftsliv OG karbonfangst/klimatiltak.

Meninger:

Kommunepolitikere, hvor blir det av havbrukspengene våre?

Vår ordfører har uttalt at det er rett og rimelig at vi som har oppdrettsanleggene like utenfor stuevinduet får nyte godt av Havbruksfondet. Ja, det er vi enige i! Men vi venter fortsatt.

onsdag 28.04 2021

HT MENER:

Uheldig abortstrid

Det er et markant brudd med dagens abortlov SV legger opp til med sitt landsmøtevedtak. Grensen for å kunne ta for selvbestemt abort flyttes helt frem til uke 22 i svangerskapet, og nemndbehandling etter uke 12 skal oppheves.

Granplantasjer som klimatiltak:

Velg naturmangfoldet heller enn billige klimatiltak!

I kampen for å redusere klimaendringer settes naturen i stadig større grad under press.

mandag 26.04 2021

MENINGER:

Usaklig og arrogant fra Mortenlaks AS og Lødingen kommune

I Harstad Tidende 31. mars uttrykte innbyggerne på sørvestre Tjeldøya sine meninger om etableringen av lakseoppdrett ved Lille Djupfest i Tjeldsundet. Mortenlaks og Lødingen kommune ved ordfører hadde nok behov for å prøve å glatte over at det er sterk misnøye med virksomheten siden det 21 .april var to saker på trykk i HT.

HT MENER:

Verdier forfaller

Visst bygges det mange flotte skoler og sykehus her i landet. Rådhus og kultursentre også. Men størstedelen av den bygningsmassen kommuner og fylker har ansvaret for, er eldre enn 40 år. Og her er det bokstavelig talt sprekker i fasaden.

Veien mot det grønne skiftet går på skinner inn i fremtiden

Livsgrunnlaget og bosettingen i Nord-Norge har i stor grad vært bygget rundt industrien.

søndag 25.04 2021

MENINGER:

Sentralisering av nødetater i distriktene

HT MENER:

Breddefotballen betaler en høy pris

For lite, for sent! Det er kort fortalt konklusjonen på den forsiktige åpningen av aldersbestemt fotball og annen innendørs idrett.