torsdag 19.11 2020

Kommunestyret svikter lærerne

Å gi barn og unge en grundig og god opplæring om ytringsfriheten, er en helt sentral og avgjørende oppgave i skolen. Elevene skal utdannes til å bli «demokratiske medborgere», og de skal utvikle en «demokratisk beredskap», skriver Frps Kristian August Eilertsen i dette innlegget.

Meninger:

Hvorfor ikke forsøke desentralisering, i stedet for sentralisering

Kommentar til Rådmann Torbjørn Simonsens forslag til innsparingstiltak i Tjeldsund.

onsdag 18.11 2020

Åpent brev fra pedagogisk leder i Harstad-barnehage:

«Attraktiv hele livet» burde få fortsettelsen som lyder «så lenge du velger kommunalt»

Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvor de bor og hvilken barnehage de går i, skriver Susanne Rolness Bray.

tirsdag 17.11 2020

Meninger:

Er i ferd med å miste hurtigruta, verkstedindustrien og ungdommen

Vi får presentert glansbilder om fremtidige prosjekter fra Gansås til Larsneset. Det er ikke måte på hvor flotte kjøpesenter og handelshus som skal bidra til vekst og utvikling her.

Mer statlig olje- og gassforvaltning må flyttes til Nord-Norge

Høyres Erlend Svardal Bøe skriver i dette debattinnlegget at staten kan lære av den nye forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen. Da han tiltrådte som forsvarssjef var en av hans første ambisjoner å flytte flere av lederstillingene i Forsvaret fra sør til nord.

søndag 15.11 2020

Gausvik barnehage må bestå!

– Uforståelig at ikke kommunedirektøren har et mer positivt syn på utviklingen som skal skje på Rødskjær, skriver Torbjørn Hansen.

lørdag 14.11 2020

Fastmonterte seter er et eksempel på overdrevent fastmonterte regler

Kirkekonserter avlyses, og det ser mørkt ut også for julegudstjenester. Mange kirkebygg fyller nemlig ikke det nye smittevernkravet om fastmonterte seter.

Korona-generasjonen

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, skriver i dette debattinnlegget om den psykiske folkehelsa til de oppvoksende generasjonene.

fredag 13.11 2020

Man kan ha full forståelse for folk som ikke tåler trynet på fyren

ANMELDELSE: Man kan si mye rart om Dag Sørås, og man kan samtidig ha full forståelse for folk som ikke tåler trynet på fyren.

Meninger:

Tall som belyser verftssatsingen

Vi vil gjerne trekke frem noen hovedtall når det gjelder verftssatsingen i Harstad Skipsindustri.

Meninger:

Slaget om oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

Oppdrettslokasjoner er svært arealkrevende og fortrenger andre brukere ut av områder som tradisjonelt har vært brukt til rekreasjon og fiske.

torsdag 12.11 2020

Meninger:

Mens vi venter på Nord-Norgebanen...

Skal vi fortsatt være en koloni adskilt fra resten av landet?

Sjømatnæringen blir en av de største taperne om vi ikke tar forsøplingen på alvor

Ingen liker plastsøppel som flyter i fjæra, skriver forfatterne av innlegget.

onsdag 11.11 2020

DEATT:

Gatelys gir trygghet og trivsel: Hvorfor må vi i «utkantstrøkene» til stadighet ta opp kampen for veilys?

Formannskapet i Tjeldsund kommune har nå vedtatt at forslag til nye retningslinjer for veg- og gatebelysnings skal sendes ut på høring, og hvor de senere i vinter endelig skal vedtas i kommunestyret.

Mer økonomi i skolen!

Hvis du kunne velge, ville du ha sikkerhet i en av de verste og vanskeligste tingene i voksenlivet?

Leksefrie skoler i Harstad?

En ting som følger deg fra du starter på barneskolen til du avslutter utdanningen er lekser.

tirsdag 10.11 2020

DEBATT:

Kjære Erna Solberg og Monica Mæland – no er det nok!

mandag 09.11 2020

ARCTIC PRIDE ER AVLYST:

«Dessverre er det altfor mange som ikke lever etter Kardemommeloven»

Artikkelforfatterne