mandag 27.07 2020

HT mener:

Riv ned en av de siste mannsbastionene

Med et antall på litt over 6.000 fartøy, og rundt 10.000 fiskere, er under 300 kvinner i fast jobb som fisker i Norge. Få av disse igjen har egen båt.

søndag 26.07 2020

HT mener:

Over til netthandel?

Livet i handlegater og kjøpesentre har for lengst vendt tilbake etter koronavåren. Mange butikker, kjeder og bransjer får seg en knekk i 2020-resultatet, mens netthandelen gjorde noen byks i sin hittil langsomme vekst her i landet.

torsdag 23.07 2020

Meninger:

Helsepersonell er dessverre blitt Norges viktigste importvare

Norske Universiteter og Høyskoler har over mange år forsømt sitt ansvar. Derfor er vi fullstendig avhengige av at EU-landene stiller med utdanningsplasser og helsepersonell til oss.

Meninger:

- Vil ha strengere kontroll av fangst som føres på land

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 er tilnærmet i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

Leder:

Tungrodd «helseplikt»

Senterpartiet later ikke umiddelbart til å vinne gehør for sitt utspill om en vernepliktslignende samfunnstjeneste i helsevesenet.

Meninger:

- Nå er det viktig at kommunene oppdaterer sine arealplaner i strandsonen

I områdene av Norge hvor det er lite press på arealene i strandsonen, mener regjeringen det er mulig å åpne for noe mer bygging, samtidig som verdiene i kystlandskapet og naturen bevares.

Meninger:

- På tide å øke avgiftene på tobakk, alkohol og sukker

Midt i den største helsekrisen verden har opplevd på svært lenge, har det dukket opp et merkelig forslag om å svekke den norske folkehelsen ved å senke avgiftene på helseskadelig produkter som tobakk, alkohol og sukker.

onsdag 22.07 2020

Leder:

Sommer i ladekø

Hva er akseptabel ventetid på å få ladet elbilen på det norske veinettet? Elbilforeningen har betegnet årets sommer som en stresstest på tempoet i utbyggingen av hurtigladere.

Meninger:

Hvis du ser noe – si noe

Mange av oss har opplevd å se barn som sliter fordi voksne drikker alkohol, men ikke turt å ta grep.

tirsdag 21.07 2020

Leder:

Må få opp farten

Fire sentrale instanser opererer sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

mandag 13.07 2020

MENINGER:

Frykter betydelige konsekvenser for breddefotballen