tirsdag 08.09 2020

HT mener:

Hva skal barnet hete?

Fra kommende årsskifte forsvinner betegnelsen «fylkesmann», men hva skal instansen og embetet hete?

søndag 06.09 2020

HT mener:

Kanskje den viktigste etappen hittil

Helgen vi har lagt bak oss skulle vært en 24 timer lang stafett for livet. På friidrettsbanen på Stangnes skulle hundrevis av mennesker gått runde på runde til støtte for kreftsaken.

fredag 04.09 2020

Leder:

Klar tale fra staten

Flere av ofrene i trygdeskandalen opplevde informasjonsskrivene fra Nav som «utydelige» og brevene som rent ut «uleselige».

torsdag 03.09 2020

Meninger:

Rommet for hvem vi kan være, elske og hvordan vi kan leve er fortsatt smalt

Pride er en gyllen anledning til å ta opp viktige spørsmål som: Hvordan er det å leve som skeiv i Harstad i dag?

onsdag 02.09 2020

Leder:

Hurtigruten i storm som ikke avtar

Hurtigruten seiler i en mediestorm vi knapt har sett maken til. Og den ser ikke ut til å avta.

tirsdag 01.09 2020

Leder:

Gapet må utjevnes

Mannlige 40-åringer i den høyeste inntektsklassen kan i snitt regne med å leve åtte år lenger enn sine jevnaldrende i motsatt ende av inntektsskalaen.

Meninger:

«Mission impossible» - det umulige oppdraget

Uten tilstrekkelig økonomiske rammer blir det umulig å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere og samtidig opprettholde forsvarlig drift av politidistriktene.

Meninger:

En bedre hverdag for alle med MS

Over 13.000 personer i Norge lever i dag med multippel sklerose (MS). Hvert år får 500 – 550 personer MS. MS er en nevrologisk sykdom som oftest rammer unge voksne. To av tre som får diagnosen er kvinner.

mandag 31.08 2020

Meninger:

- Det investeres milliarder langs vår nordlige kyst, men denne veksten er vi ikke i nærheten av å se ringvirkningene av i nord

Mandag denne uken kom «lever-rapporten» som viser ringvirkninger for leverandørindustrien til olje- og gassektoren i Nord-Norge for 2019. Harstad har en vekst fra 2018 både i antall sysselsatte og antall millioner i leveranser til næringslivet, noe som selvsagt er positivt. Like fullt mener jeg vi ikke kan si oss å være fornøyd.

Meninger:

Bøndene trenger jorda til dyrking, mer enn Harstad trenger en ny golfbane i Sørvik/Halsebø

Vi hadde regnet med at Harstad kommunes lokalpolitikere ønsket å bevare landbruksproduksjon og selvforsyning i eget område, sett i lys av hvordan situasjonen i verden har utviklet seg.

Leder Harstad Tidende

Tvilsomt smittetiltak

Skjenkestopp ved midnatt kan saktens sees som et beskjedent offer når man står overfor en dødelig viruspandemi. Men spørsmålet bør jo være hvordan dette smitteverntiltaket faktisk virker.

lørdag 29.08 2020

Meninger:

En utvidet båndtvang vil bare ramme hundeiere som allerede er lovlydige

Det følger faktisk av hundeloven § 6 at kommunen skal påse at ”hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning”.

fredag 28.08 2020

Leder:

I påvente av vaksine

Myndighetenes koronastrategier har gjerne en passus om «inntil det foreligger en vaksine». Fortsatt synes det å være et stykke igjen til en tilstrekkelig utprøvd vaksine mot et virus med nye og ukjente egenskaper.