tirsdag 23.02 2021

Fire nye år er sløst bort i denne prosessen. Vi har grunn til å føle oss holdt for narr

Våren 2017 tentes håpet på nytt om realisering av Nord-Norgebanen (NNB) da regjeringa starta ny utredning av jernbane fra Fauske til Tromsø.

Meninger:

- Fiskebåtrederne ofrer ikke landbasert bearbeiding og verdiskaping i kystsamfunnene en tanke

Organisasjonen Fiskebåt mener tydeligvis at bare fiskeflåten går godt, så går det godt for hele kysten.

mandag 22.02 2021

Leder:

Mange studenter sliter tungt, men nå er situasjonen kritisk, fastslår Mental Helse

Organisasjonen Mental Helse åpnet mandag en egen studenttelefon og beskriver tiltaket som å «trykke på den store røde knappen».

Harstad Tidende og falske nyheter

Harstad Tidende advarer mot falske nyheter i sosiale medier, men publiserer selv falske nyheter både i egen avis – og i sosiale medier.

Meninger:

Raserer Norge som en helhetlig nasjon

Det innebærer at hver liten dert i regjeringa skal få det som de vil i noen saker. Dette selv om deres parti bare så vidt har støtte nok til å komme over sperregrensen ved kommunevalget. Dette er ikke godt nok.

søndag 21.02 2021

Leder:

Det viser seg lettere å pøse på med krisetiltak, enn å avvikle dem når krisen er over

Å være bekymret inngår så å si i sentralbanksjefens stillingsinstruks. Og kompetanse på området kommer godt med når norsk økonomi rammes av den verste krisen siden krigen.

Meninger:

Trange kår i Andfjorden??

Viser til innlegg i HT lørdag 13.02.21. Hvem er det som har trange kår i Andfjorden?? Jeg bare spør. Alle de som driver fiske i Harstad kommune er ikke nevnt i artikkelen. Hvor skal de gjøre av seg hvis det kommer enda et oppdrettsanlegg?

lørdag 20.02 2021

Meninger:

Vi ønsker mer planting av granskog i vårt distrikt

Allskog Trondenes skogeierlag ønsker å tilkjennegi sin støtte til det positive forslaget fra kommunedirektøren i Harstad om å plante 100 daa granskog per år på kommunens eiendommer.

Meninger:

Bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i

De fleste av oss er enige om at det at alle skal ha råd til et sted å bo bør være et grunnleggende prinsipp i den norske boligpolitikken.

fredag 19.02 2021

Leder:

Hvor går Frp etter Siv-epoken?

Verken nyvunnen frihet etter at de gikk ut av regjeringen, eller deltakelse i firerbanden med Ap, Sp og SV ga annet enn videre fall på målingene.

«Et sjansespill med morgendagens unge voksne»

De vedtatte reduksjonene i antallet lærerstillinger i Harstad kommune er større enn reduksjonen i elevtallet tilsier.

Har Harstad et identitetsproblem?

«De (tilbudene innenfor eldreomsorgen) er så gode at folk fra andre kommuner søker seg til Harstad når de blir pleietrengende».

«Med sine lange, mørke skygger, stråler granfeltene ikke akkurat turhygge»

Harstad tidende melder at Harstad kommune har planer om å plante granskog på kommunens eiendommer for 300.000,-, med et formål om å fange karbon. Tanken er god, men kanskje ikke så gjennomtenkt.

torsdag 18.02 2021

«Hvorfor haster det sånn med å tillate nyting for den enkelte fremfor yting for fellesskapet?»

I Harstad Tidende 12. februar står ordfører i Harstad fram og meddeler at kommunen holder døra på gløtt i betydningen «noen lokale lettelser i koronarestriksjonene».

Bedre beredskap i nord med ny redningshelikopterbase i Troms

Vi bor i en landsdel med store avstander, tøffe klimatiske forhold og mye aktivitet både til havs og til lands.

onsdag 17.02 2021

Eldrerådet har aldri vært, og skal heller aldri være, et underbruk av Frp

Det har vært mye bråk om hatter i Harstad den siste tiden.

Trekk tilbake det gule kortet, Henriksen!

Fredag 12. februar hadde Harstad Tidende en lederartikkel med tittelen «Gult kort til idretten». Redaktør Kjell Rune Henriksen kommenterte en fersk forskningsrapport om rasisme i idretten.

SV, Eriksen og de private barnehagene

I Harstad Tidene lørdag 13. februar synes mitt innlegg om Fremskrittspartiets kamp for de private barnehagenes tilskudd i forhandlingene med regjeringen, å streife noen ømme tær hos SV og Edvin Eriksen.