Skrevet av: Jackline Helene Henriksen, AUF i Harstad.

Selv om Airbnb har gjort det lettere for folk å finne overnatting og for verter å tjene penger, er det noen bekymringer knyttet til hvordan plattformen påvirker det normale boligmarkedet. Airbnb har blitt kritisert for å bidra til oppgangen i boligpriser og leiepriser i populære byer.

Dette skyldes at noen verter velger å leie ut sine boliger på Airbnb i stedet for å tilby dem til langtidsleie på det vanlige markedet.

Den økende populariteten til Airbnb kan føre til en reduksjon i tilgjengelige boliger for langsiktig utleie, spesielt i byer der turisme er høy. Dette kan føre til at vanlige innbyggere, som studenter eller arbeidere, sliter med å finne en rimelig og langsiktig bolig.

En annen bekymring er at Airbnb kan føre til gentrifisering av visse nabolag. Når flere boliger blir omgjort til kortsiktig utleie, kan det endre dynamikken i et nabolag og føre til økt turisme og økonomisk press på lokale bedrifter og innbyggere.

For å adressere disse bekymringene, har noen byer innført regler og begrensninger for Airbnb-utleie, for eksempel begrensninger på antall dager en eiendom kan leies ut per år, eller krav om tillatelser for å drive Airbnb-virksomhet.

Jeg mener det er viktig å finne en balanse mellom å tillate delingsøkonomien å blomstre og å beskytte det normale boligmarkedet og lokale samfunn. Airbnb kan være en nyttig ressurs for reisende og verter, men det er viktig å vurdere de potensielle negative konsekvensene det kan ha på boligmarkedet og bymiljøet.

Dermed mener jeg at det er en veldig bra ting med begrensning på Airbnb-markedet, slik at det ikke går på bekostning av de som allerede har etablert seg i byen/nabolaget. Dette er spesielt noe de litt større byene i Norge burde tenke mer på ettersom dette kan gjøre det mer attraktivt å bo der og ikke bare være turist der.