Av: Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant, Troms FrP

Mine ytringer på Facebook sene nattetimer før påske har blitt mye referert og omtalt av journalister og politiske kommentatorer i oslopressen. Meningene og fordømmelsene var mange, noe som også førte til hele fire politianmeldelser fra personer som hevdet jeg hadde brutt den såkalte «rasismeparagrafen»: straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

Jeg ønsker ikke å forsvare språket som ble benyttet i de etter hvert godt kjente Facebook-kommentarene, men jeg tillater meg likevel å skille mellom språk og meningsinnhold. For kjernen i mine kommentarer, som førte til anmeldelsene, var intet annet enn å vise til det som er faktiske forhold.

For det er en realitet at islamister har vært sterkt overrepresentert i terroraksjonene som har rammet Europa og USA etter årtusenskiftet. Hellig krig mot Vesten fra Den islamske stat, al-Qaida, Hamas og deres likesinnede, har terrorisert den frie verden gjennom flere tiår. Det å vise til et faktum kan ikke rammes av straffeloven.

Derfor var det dypt problematisk at politiet brukte nærmere to uker på å etterforske saken før den ble henlagt som «intet straffbart forhold». En henleggelse som burde skjedd like raskt som anmeldelsene ble levert, da dette åpenbart er ytringer som er beskyttet av Grunnloven.

Den frie offentlige debatt skal ikke henvises til et avhørsrom hos politiet, slik det er i Russland. Derfor valgte jeg å takke tydelig nei til å gi politiforklaring.

Faren er at politisaken i seg selv kan bidra til å innskrenke ytringsrommet. Faren er at saken vil skape en nedkjølende effekt for ytringsfriheten gjennom selvsensur. Når folk flest ser at stortingsrepresentanter risikerer å bli straffeforfulgt for å uttrykke legitime meninger, hva da med sykepleieren i Tromsø, kranføreren i Harstad eller fiskeren på Finnsnes?

Mitt håp er at oslopolitiet nå heller prioriterer virkelige forbrytelser. Kriminaliteten har eksplodert i hovedstaden og politiet er i ferd med å miste kontroll. Alt for ofte blir alvorlige saker henlagt på grunn av manglende ressurser, selv i saker med kjent gjerningsmann.

Dersom politiet ønsker å bekjempe hatefulle ytringer, vil jeg anbefale at de heller verner om vår mest utsatte nasjonale minoritet: jødene. Da kan politiet eksempelvis starte med å se nærmere på jødehatet som florerer under min mye omtalte Facebook-status. Antisemittismen der var som kjent årsaken til mine sterke, om enn språklig uheldig formulerte, kommentarer som startet hele denne prosessen.