I tillegg har de forpliktet seg til å betale for opplæringen av kirurgene i Harstad, til et hittil ukjent beløp.

Det var meget fornøyde kirurger Knut Borch, Lene Østerballe og Hallvard Fjelltun som møtte styreleder i Jeanette og Søren Bothners stiftelse, Rudi Christensen, utenfor sykehuset fredag ettermiddag for å få den gledelige nyheten om at legatet hadde valgt å øke støtten.

– Det er ikke gått en måned, og vi har nådd 13 millioner. Det er nesten ikke til å tro, sier kirurgene .

Et rørt legatstyre

Styreleder i stiftelsen, Rudi Christensen, sier at på siste styremøte tok han fram noen av artiklene i Harstad Tidende for å vise styret hvilket engasjement innsamlingsaksjonen har skapt blant folk og bedrifter.

– Samtlige i styret ble så rørt over det store engasjementet at de ville øke støtten med ytterligere én million. Det er et meget kompetent stiftelsesstyre, som kjenner godt til norsk helsevesen, som vet hvor viktig denne operasjonsroboten vil bli både for sykehuset og lokalsamfunnet. Det er ingen tvil blant styremedlemmene at det vil glede dem stort hvis det blir samlet inn nok penger til at sykehuset kan gå til innkjøp , sier han.

Med den siste millionen, har innsamlingsaksjonen kommet opp i 13 millioner, og det på under en måned.

– Det var det ingen som trodde på da vi satt på folkemøtet 19. juni, sier Christensen.

Det er ikke tvil om at bedriftenes givervilje er kanskje det som har gledet dem mest.

– Det virker som alle vil gi. Fra de største til de minste. Enhver krone vil være viktig for å nå målet på 20 millioner, sier de.

Overlege og gynekolog Hallvard Fjelltun sier en slik robot også vil hjelpe rundt 100 kvinner på sykehuset hvert år.

– Vi på gynekologen ser et stort potensial med roboten. Vi kan gjøre bedre, sikrere og mer nøyaktige inngrep enn vi klarer i dag. På toppen av dette kan vi gjøre mange flere forskjellige operasjoner, sier han.

Styreleder i legatet Rudi Christensen (t.v), styremedlem i foreningen Ronald Walquist, kirurg Knut Borch, kirurg Hallvard Fjelltun og kirurg Lene Østerballe i forbindelse med at Jeanette og Søren Bothners-laget gir ytterligere én million til sykehusrobot Foto: Odd Leif Andreassen

Fjelltun tenker blant annet på kikkhullsoperasjoner i forbindelse med fjerning av livmor, som vil gi langt mindre komplikasjoner.

– Mange sykehus, som allerede har robot, ufører rutinemessige gynoperasjoner, sier han.

Slått ring rundt sykehuset

Kirurgisk avdeling har tidligere fortalt at de regner med at roboten vil bli brukt på rundt 350 operasjoner og gynekologene vil bruke den i rundt 100.

Kirurg Knut Borch og kirurg Lene Østerballe er overveldet over engasjementet.

– Det er fantastisk at så mange vil gi. Vi er utrolig glade for støtten. Det at folk har slått ring rundt sykehuset i denne saken er veldig motiverende og noe som gjør at vi skal stå på litt ekstra for å bli enda flinkere, lover de.

Listen av givere blir lenger hver eneste dag, og så godt som alle bransjer gir, store og små bedrifter og ikke minst privatpersonene.

– Vi håper at folk og bedrifter fortsetter å gi. Det er veldig viktig at vi klarer å få nok penger til å kjøpe roboten. Den vil løfte kvaliteten på inngrepene til stor lettelse for pasientene og vi tror det skal bli lettere å rekruttere enda flere flinke fagfolk, sier de.

Det er Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad som står bak innsamlingen ved styreleder Per Inge Strand i spissen.