Eier Hugo Magne Kjelseth sier det store og imponerende engasjementet rundt denne saken gjør at han har bestemt seg for å støtte denne viktige saken.

– Alle som bor og lever i regionen vil ha glede og nytte av et topp moderne sykehus med kjempegode fagfolk, derfor gir jeg 10.000 kroner, sier han.

Løfte sammen

Kjelseth sier det kan være at man selv eller en av sine nærmeste må gjennom en operasjon der en robot vil være til uvurderlig støtte.

- Regionen som sokner til sykehuset må være med på å ta del i utvikling og bruk av ny sykehusteknologi. Derfor er det viktig at vi klarer dette løftet sammen. Stiller alle opp skal det være mulig å samle inn de 20 millionene som operasjonsroboten koster.

Kjelseth sier at skal Harstad være en god by å bo og leve i er sykehuset en faktor i et helhetsbilde.

– I min jobb som rekrutterer og rådgiver er det viktig at byen har attraktive arbeidsplasser. Spesielt i en tid der arbeidsmarkedet er stramt, med lav ledighet og svært mange er ute etter de samme fagfolkene. Derfor er det viktig at sykehuset har topp moderne utstyr, slik at de beste fagfolkene har lyst til å flytte hit, sier han.

Håper hele næringslivet bidrar

Kjelseth sier at god eldreomsorg, topp moderne helsetilbud er to av faktorene som er med på å skape bolyst og trygghet for innbyggerne.

– I dette bildet har operasjonsroboten ved sykehuset en helt sentral plass og det er derfor viktig å få den realisert så raskt som mulig. Jeg bidrar derfor med glede fra mitt lille firma med 10.000 kroner og håper at hele næringslivet i Harstad kommer på banen, sier han.

Gir til brannskadde barn

Han har også bestemt seg for å gi 10.000 kroner til Hans Petter Schjelderup og Childrens Burn Care.

– Disse pengene kan bidra til at ett ekstra barn med brannskader, kan få et nytt og bedre liv gjennom operasjonstilbudet som Einar og Hans Petter har etablert i Etiopia, sier han.

Bidrag til sykehusrobot kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebank 68 grader Nord.