Sykehuset er ikke det største – men avdelingen gjør et stort arbeid