Det sier spillende styreleder Mats Kildal i Fotball På Lavt Nivå, eller FPLN, som gjengen kaller seg.

– Vi ønsker å støtte saken for at UNN Harstad må ha moderne utstyr for å pleie pasienter på best mulig måte, og samtidig fortsatt gjøre det attraktivt for ansatte å jobbe der, sier Kildal.

Spøkefullt legger han til:

– I tillegg med høy gjennomsnittsalder på trening, vil antageligvis flere medlemmer hos oss trenge robotbehandling i løpet av tiden vi har fremfor oss.

Bak fra venstre: Jacob Kildal, Øivind Arvola, Ivar Kildal, Bogdan Claudiu Ciobotaru, Atle Solberg, Tom Bekkelund, Øyvind Askevold Kaarbø, Lars Børge Hansen Myklevold, Florin Garghi, Andrei Florea, Frank Ivar Andreassen, Cato Solvang og Alexander Stokkan. Foran fra venstre: Gøran Simonsen, Paul Silester, Mia Antonie Skog, Nico Steinhöfel, Bård Andreassen, Nils Hansen, Ameer Azzam, Daniel Midling, Kaya Huseyin, Markus Rubach og Tore Gullholm. Foto: Fotball På Lavt Nivå

Det ligger også litt alvor bak uttalelsen. Flere av de drøyt 70 medlemmene i FPLN har hatt stor nytte av helsetjenestene ved UNN i Harstad, noen på grunn av alvorlig sykdomsforløp, også med død til følge, og flere ved mindre alvorlige hendelser knyttet til tirsdagstreningene i Landsåshallen.

Spiller fotball for gøy

For FPLN er 10.000 kroner mer enn årsomsetningen i de senere år. Selv om foreningen gikk i et lite minus i 2022, var det stor enighet i gruppa, som teller drøyt 40 betalende medlemmer, æresmedlemmer og sponsede medlemmer og tidligere deltakere, at det skal bidras til innsamlingsaksjonen for operasjonsrobot.

- Vi sitter med litt penger på bok på grunn av nøktern drift og årlige innbetalinger fra medlemmer. Vi gir en sjettedel av oppsparte midler, og har fortsatt tilstrekkelig for å kunne arrangere faste fotballkvelder.

FPLN mener lokalsamfunnet må få på plass operasjonsroboten slik man stilte opp for å få MR-maskinen til sykehuset i 1999.

Den frivillige organisasjonen Fotball På Lavt Nivå ble stiftet i 2012, og hadde allerede da hatt aktiviteter i en tid. I godt over ti år har FPLN hatt ukentlige sammenkomster, i hovedsak for å dele lag og ha det gøy med en fotball på et lavt nivå.

Gir dem med utfordringer i livet et tilbud

En grunnverdi i FPLN er å være et positivt innslag i Harstad-samfunnet. I årrekker har fotballaget tatt imot flyktninger og andre nye landsmenn, som i innledende fase har fått dekket sine treningsutgifter inntil de har etablert seg i byen. Døra har alltid stått åpen for medlemmer og deres venner med ulike utfordringer i hverdagen og livet.

Medlemmene er fra den yngste på 20 år til den eldste som nylig rundet 75 år. De kommer blant annet fra Syria, den kurdiske delen av Tyrkia, Somalia, Tyskland, Romania, Ukraina og Italia. Medlemmene er bosatt i Harstad og Kvæfjord, samt kasserer i Skien – den utflyttet FPLN-eren Stian Holtskog, tidligere sogneprest i Harstad kirke.

Bidrag kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebanken 68 grader Nord.