Styremedlem Kristian Ørnsrud sier det var full enighet mellom de 25 medlemmene at denne aksjonen måtte de støtte.

– Hvert år har vi en åpen dag. Pengene vi gir kommer fra kafédriften denne dagen.

Ørnsrud forteller at da innsamlingen til operasjonsroboten ble kjent, brukte de ikke mange minuttene på å bli enige om at denne aksjonen må de gi penger til.

– Vi er en liten forening, så der er begrenset hvor mye vi har å gi, men jeg tror at alle beløp blir like viktige hvis vi skal komme i mål, sier han.

Bidrag kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebanken 68 grader Nord.

De som har gitt til nå:

 • Per Strand Eiendom: 2 millioner.

 • Jeanette og Søren Bothners legat: 2 millioner, i tillegg dekker legatet opplæring av kirurgene i Harstad.

 • Nordic Gruppen: 1 million.

 • Anonym giver: 1 million.

 • Harstad Elektro: 500.000.

 • Anonym giver: 500.000.

 • Anonym giver: 500.000.

 • Harstad sanitetsforening: 350.000.

 • Holmøy Gruppen: 200.000.

 • Naf avd., Harstad og omegn: 25.000.

 • Bergsengtrimmen: 10.000.

 • Harstad brannkorpsforening: 10.000.

Han forteller at begrunnelsen for hvorfor sykehuset trenger en slik robot har truffet dem midt i hjertet.

– Hvis det stemmer at ventelistene kan gå ned med en robot, vil det være veldig stor fordel for pasientene. Vi har også bitt oss merke i ulempen for kirurgene har med tradisjonell kikkhullskirurgi. En robot vil gjøre at belastningen på kroppen til kirurgen blir så godt som borte. Det gjør at de kan være på jobb for å få folk friske, i stedet for kanskje å være sykmeldt, sier han.