Innsamlingen nærmer seg 14 millioner. Operasjonsroboten koster 20 millioner.

Leder Marit Strandbu og styremedlem Marianne Karlsen Pywellie i foreningen sier det var stor enighet i styret om dette.

– Vi hadde en kort diskusjon. Dette er en så viktig sak at vi bare må være med på dugnaden. Derfor gir vi 25.000 kroner, smiler de.

De forteller at mange av deres medlemmer kanskje vil være nødt til å gå gjennom et inngrep med roboten.

– Det er mye mindre strevsomt å dra opp til Kaarbøjordet enn å ta den lange båtturen til Tromsø.

Høy faglig kompetanse

De er veldig opptatt av at lokalsykehuset skal være et moderne sykehus, slik at pasientene får den beste behandlingen og ikke minst at legene vil jobbe der.

– Vi vet at mange nyutdanna leger vil til Harstad på grunn av godt arbeidsmiljø, faglig høy kompetanse og godt utstyr. Har ikke sykehuset utstyret som er fremst i utviklingen, søker de unge legene seg andre steder.

De mener at roboten vil gi mindre smerter for pasienten og ventetiden vil gå ned da den er mer effektiv å bruke.

– Tenk på hvor mye det sparer samfunnet for hvis folk kommer seg raskere tilbake i jobb, sier de.

Bassengtrening

Harstad revmatikerforening er en aktiv forening med 248 medlemmer. De støtter mange gode tiltak.

– Vi har ukentlige bassengtreninger, stavganggruppe, vi sponser kontingenten til medlemmene på treningsstudio, en gang i året har vi kultur- og grillaften. Annen hver måned har vi medlemsmøter med viktige tema, sier de.

Snittalderen på medlemmene er godt voksne, og derfor skulle de ønsket at flere av de yngre med revmatisme ville være med i foreningen.

– Mange tror nok at vi ikke er en forening for de yngre, men det stemmer ikke. Vi har aktiviteter som passer også for dem. Dessverre har vår barne- og ungdomsgruppe ligget nede en tid på grunn av så få unge medlemmer. Revmatisme får man i alle aldre, dette er ikke en sykdom kun for eldre, sier de.