Hun er tydelig på at hun håper det skal være mulig å få samlet inn så mye penger at sykehuset kan kjøpe en operasjonsrobot til Harstad.

Mandag er det folkemøte i Nordic Hall der blant annet en kirurg fra sykehuset skal fortelle om roboten.

– Med en robot kan vi utføre flere operasjoner, og tenk hva det vil ha å si for pasientene dersom de slipper å stå på lange ventelister. De som venter lengst, venter altfor lenge. Folk som er henvist til operasjon har det ikke bra, og da er det vondt å vite at flere må vente svært lenge før det blir deres tur, sier hun.

Sprengt sengekapasitet

Årlig gjennomføres det 3.500 operasjoner på sykehuset, og Tufte- Gerhardsen tror at en operasjonsrobot kan bidra til at de kan gjennomføre flere inngrep.

– Rundt 350 av de større operasjonene innenfor bløtdelskirurgi, og som i dag utføreres av med kikkhulls/åpen kirurgi, kan i stedet gjøres med en operasjonsrobot.

– Kapasiteten på sengepostene er til tider sprengt, og klarer vi å utføre flere kikkhullsinngrep, i stedet for store åpne snitt, vil det kunne redusere belastning også på sengeposten.

Hun forteller at det er forskjell på å ha en pasient som har gjennomført kikkhullskirurgi og en pasient som har vært gjennom et inngrep med åpne snitt.

– Etter kikkhullskirurgi trenger ikke sykepleierne på posten å drive med omfattende sårstell og pasientene kommer oftest raskere ut av sengen, sier hun.

– Kan leve sitt beste liv

Sykehuset har 14 overleger innenfor gastro og urologi/ortopedi, fem overleger i gynekologi, 22 leger i spesialisering og sykehuset har åtte operasjonsstuer.

– Vi har kun bemanning til fem team, hadde vi fått på plass flere team, ville flere blitt operert og ventetiden blitt redusert. Det hadde vært en drøm å kunne satt sammen flere operasjonsteam, men da ville det vært behov for større budsjett og flere spesialister i de forskjellige yrkesgruppene. Målet er at alle skal kunne bli operert så raskt at de kan leve sitt beste liv, sier hun.

Og akkurat det med gode samarbeidsforhold i de tverrfaglige teamene er en styrke for kirurgen/ortopeden i Harstad.

– Uten en godt drevet operasjonsstue med operasjonssykepleiere, anestesipersonell, renholdspersonell og kirurger, ville kirurgiske fagområder vært skadelidende. Det gode samarbeidet mellom avdelingene optimaliserer kapasiteten på operasjonsstuene, og er en av styrkene i Harstad, sier hun.

Ydmyk og takknemlig

Kirurgen/ortopeden er helt avgjørende for sykehusets fremtid, og det kreves at de har det mest moderne utstyret, hvis de skal beholde den høye kompetansen de har bygd opp gjennom flere tiår.

Tufte-Gerhardsen er ydmyk og utrolig takknemlig for den måten næringslivet og kommunen har fremmet denne viktige saken på.

– Det er viktig at vi har et godt kirurgisk behandlingstilbud i Harstad. Derfor håper vi sterkt at også vi kan om ikke altfor lenge tilby pasientene kirurgi ved hjelp av en operasjonsrobot, sier avdelingslederen.