Dette skriver kommunen i dag, mandag på sine hjemmesider. Innsamling av fugler gjøres av kommunalt ansatte i smittevernutstyr, og deponeres i egnede beholdere før de går til destruksjon.

Stedfortredende kommunedirektør Hanne Romarheim satt mandag formiddag i møte med kommunens øvrige ledelse om nettopp situasjonen rundt fugleinfluensautbruddet, Kommunen har allerede lagt ut informasjon til befolkningen på sine hjemmesider. Der skrives det blant annet:

– Det er liten sannsynlighet for smitte til mennesker. Vi anmoder likevel om at privatpersoner holder seg unna områder med høyt antall døde fugler, unngå kontakt/nærhet til døde/syke fugler, påpekes det.

– Det er bare forferdelig trist å se hva som skjer. Det har blitt vurdert å innkalle Sivilforsvaret, men foreløpig håndterer vi situasjonen med kommunens ansatte og følger retningslinjer fra de aktuelle myndigheter, sier Romarheim til Harstad Tidende etter møtet i ledergruppa.

– Foreløpig ser det ut til at syke fugler samler seg rundt elveutløp. Flest fugl er funnet ved elveutløp på Rå, Dale og Elde. Disse områdene vil kommunen gjennomgå daglig i tiden fremover for å observere og rydde.

– Dersom dere oppdager døde fugler andre steder, gi beskjed til kommunen på telefon 77 02 30 00, eller på e-post postmottak@kvafjord.kommune.no, er oppfordringen til befolkningen i kommunen.

Informasjonen blir loggført og videresendt til Mattilsynet med jevne mellomrom. Man er også i løpende kontakt med Statsforvalter

– Kvæfjord kommune følger opp innmeldingene, og dersom det er et større antall fugler som er funnet vil kommunen fjerne disse.