Den pågående fugleinfluensaen gjør mange ekstra oppmerksomme om de kommer over døde fugler. Fredag kom turgåere på Grytøya over en død kråke.

– På multebærtur på Grøtavær fredag formiddag fant vi ei død kråke rett ved utmarksgjerdet ovenfor husene. Om den har dødd en naturlig død eller om det har hendt med fugleinfluensa vites ikke, men det er sjelden å finne ei død kråke uten synlige skader, melder en av turgåerne til Harstad Tidende.

– Stor pågang for å teste fugler

I Veterinærinstituttets oversikt over influensa hos villfugl i Norge er det foreløpig ikke registrert funn hos kråker.

– Kråka er en åtselfugl som spiser døde dyr. Alle åtselfugler er utsatt fordi de spiser døde og syke fugler, sier Grim Rømo, fagansvarlig fjørfe og veterinær – Husdyr, vilt og velferd hos Veterinærinstituttet.

Ifølge Rømo er ørn og svartbak spesielt utsatt. Det er påvist fugleinfluensa hos flere fuglearter i Nord-Norge.

– Så er det klart at det er andre årsaker til at fugler dør. Jeg tror vi har blitt litt mer observante etter fugleinfluensautbruddet. Nå er det stor pågang på å få testet døde fugler. Det vi er interessert i er nye arter og tilfeller av mange døde fugler, sier Rømo.

Dersom du finner en død fugl i naturen anbefaler Veterinærinstituttet at den som oppdager syke eller døde fugler er varsom med kontakt. Riktig instans å melde fra til er Mattilsynet på e-post postmottak@mattilsynet.no slik at de kan vurdere om det skal tas ut prøver fra fuglene.

Bilde og informasjon om kråkefunnet på Grøtavær er meldt inn til Mattilsynet.

Kommunen vil ha tips

Du kan også kontakte Harstad kommune telefon 77 02 60 00, dersom du observerer syke eller døde fugler i naturen. På sine nettsider opplyser kommunen at typiske tegn på sykdom er unormal adferd der fuglene er slappe og trege, ikke trekker seg unna mennesker og ikke klarer å fly. Kommunen loggfører samtlige innmeldinger, og videresender informasjonen til Mattilsynet med jevne mellomrom.

Mattilsynet informert kommunene om at syke fugler ikke skal avlives, men skal få være i fred. Dette fordi jakt eller avliving kan skremme opp syke fugler slik at de forflytter seg og tar smitten med seg til nye områder.