Kommunen har satt ut søppeldunker hvor folk kan kaste døde fugler