Årsregnskapet for 2017 har blitt behandlet av styret, skriver Troms Kraft AS i en pressemelding. Konsernregnskapet for 2017 viser et overskudd før skatt på 163 millioner kroner mot 379 millioner året før.

Etter skatt er derimot konsernets årsresultat for 2017 på 75 millioner kroner, mot 288 millioner i 2016.

Skal tilbakebetale lån i 2018

«Regnskapet for 2017 preges av at inntektsrammen for nettvirksomheten var på et lavt nivå og betydelig lavere enn i 2016. Resultatet fra produksjonsvirksomheten er imidlertid forbedret, i hovedsak som følge av høyere produksjon enn året før. Strømsalgsvirksomheten i Norge leverer et godt resultat i 2017», heter det i pressemeldingen.

Styret anbefaler dermed at det ikke betales ut utbytte til eierne for 2017, og Troms Kraft AS vil starte tilbakebetaling av ansvarlige lån til eierne allerede i 2018 (30 millioner til Troms fylkeskommune og 20 millioner til Tromsø kommune).

– Svakt år for nettvirksomheten

Troms Kraft-styret mener at resultatnedgangen i 2017 sammenlignet med 2016 hovedsakelig skyldes engangseffekten ved salget av aksjeposten i Kvænangen Kraftverk AS i 2016.

– Det vi er mest fornøyd med er at resultatet fra den underliggende driften er godt til tross for et svakt år for nettvirksomheten. Arbeidet med effektivisering og forbedring av driften i konsernet har hatt fokus i 2017, og dette arbeidet vil fortsette i 2018, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

Selskapets egenkapital var på kroner 980.660 per 31.12.2017, kontra 899.058 per 31.12.2016.