Flere bedrifter har allerede gitt store bidrag, og mandag går startskuddet for det som ordfører Kari-Anne Opsal håper skal bli et storstilt folkeengasjement for den viktige operasjonsroboten.

– Det er meldt veldig godt vær, men vi håper at minst 100 personer møter opp. Vi er lovet at bankkontonummer og Vipps skal være klar på mandag slik at folk endelig kan få anledning til å gi, sier ordføreren.

Den erfarne kirurgen Bård Soltun ved sykehuset skal fortelle om viktigheten av operasjonsroboten for sykehuset.

Bedre for pasientene

Opsal sier at roboten er fremtiden for kirurgiske inngrep, og hun mener det er på tide at landsdelens tredje største sykehus kan tilby moderne behandling med robotkirurgi.

– Roboten gir et klart bedre resultat for pasientene, sier hun.

Opsal er redd for at sykehuset ikke vil klare å beholde den gode kompetansen som i en årrekke har vært bygd opp på kirurgen.

– Denne investeringen har stått øverst på avdelingens prioriteringsliste de siste fem årene. Investeringen har bred støtte i fagmiljøene, men har dessverre ikke nådd opp på UNNs overordnede prioriteringer. Derfor må folk og næringsliv i regionen trø til, oppfordrer ordføreren.

Søker seg bort

Ordføreren er imponert over et lokalt næringsliv som allerede har gitt 7,2 millioner kroner.

– Jeg håper dette er starten. Vi må ikke glemme at fagfolkene på sykehuset frykter at manglende moderne utstyr, som operasjonsroboten, gjør at nøkkelpersonell vil søke seg bort. Dette vil på sikt ha store negative konsekvenser for byen og regionen, sier hun.

Styret i Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad. Ronald Walguist (t.v), leder Per Inge Strand, Sverre Utvåg og Gina Marie Johansen. Foto: Odd Leif Andreassen

Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad består av styreleder Per Inge Strand. Styremedlemmer Ronald Walquist, Sverre Utvåg og Gina Marie Johansen.