Cold Response har blitt til Nordic Response etter NATO-utvidelsen med Finland og etter hvert Sverige. Til sammen skal 20.000 soldater fra 13 land trene på å forsvare det nordlige Norden på land, hav og i luften.

I forkant av øvelsen har Harstad merket en stor økning i militær akitivitet både inne i sentrum, langs veiene og ute på havet.

I dag, 3. mars, starter selve øvelsen som skal pågå frem til 14. mars, men det vil bli militær aktivitet også etter Endex.

Deltakerne

I Norge vil hovedaktiviteten finne sted i Troms og Vest-Finnmark og havområdene utenfor. Det er allerde meldt om økt aktivitet langs veiene og satt dronerestriksjoner rundt øvingsfeltene.

ØVELSE: Kystjegerkommandoen under en tidligere øvelse på fergestrekningen mellom Stangnes og Sørrollnes. Foto: Margrethe Nermark

Land:

Av deltakerne er cirka halvparten på land. Dette er de som blir mest synlig for den sivile befolkningen med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Sjø:

På sjøen er over 50 fartøy påmeldt. Blant disse er det ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

Luft:

I luften deltar over 110 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

Takker for tålmodigheten

Forsvaret opplyser selv at befolknigen vil merke at Forsvaret og NATO er tilstede disse to ukene.

– Det kan tidvis bli noe støy, og det kan bli noen forsinkelser på veiene, står det på Forsvaret sin hjemmeside.

Samtidig takker de for tålmodigeten.