Kurt Kristensen, Kongsvik

Bygdene er i sjokk. Kommunen har ikke skjønt at det er en katastrofe når skolene blir borte. At de som har stemt for dette er politisk døde er ganske sikkert. At rådmannen blir direktør og får høyere lønn vil sette sinnene ekstra i kok. Hva gjør vi?

Dyktige personer i Kongsvik, Grov og andre steder vil lage et nytt parti/liste ved kommunevalget i september. Det er fornuftig og denne listen vil, hvis den får dyktige og seriøse personer bli en hit ved valget. Det må selvfølgelig være personer fra hele kommunen. For få eller ingen, heller ikke på Evenskjer synes dette er riktig.

La oss tenke fremover og positivt. Hvis denne listen får så mange inn at den får avgjørende innflytelse så er muligheten sterkt til stede for at vedtaket om skolenedleggelse 14. desember 2022 kan omgjøres. Det kan gjøres så fort det nye kommunestyret er etablert. Da kan vi få skolene tilbake.

Hva gjør vi i mellomtiden? Jeg sender ikke min seks år gamle datter på skolen på Evenskjer. Mamma fortalte at det var skolestreik da hun var unge. Da er det på tide å gjøre det igjen.

Det arbeides nu med å få en privat skole i bygdene. Det vil selvfølgelig være et godt alternativ, men det burde ikke være nødvendig. Parallelt med opprettelse av privat skole og ny liste til valget bør det gjøres følgende:

  • De vedtatte endringene utsettes til 1. januar 2024.

Dette fordi et nytt kommunestyre trolig vil oppheve det forrige vedtaket. Da kan ungene gå på skole ut 2023. Alt annet vil være fullstendig meningsløst.

Når de 11 som stemte for nedleggelse får tenkt seg godt om og det kommer et slikt forslag, tror jeg de vil se at dette er eneste fornuftige løsning.

Jeg vil berømme de personene som harr engasjert seg i kampen og for å ha et alternativ klart til skolestart.

Et lite tips til flertallet på 11 og gjerne til mindretallet på 10:

Det er en flyplass ikke langt unna. Det går fly til Oslo hver dag. Tidligere reiste ordførere og andre til de regjerende instanser og det reiser stadig vekk personer fra forskjellige kommuner til Oslo og ber eller forlanger tilskudd til kommunen på grunn av dårlig økonomi. Har ordfører eller rådmann tenkt den tanken?

Til slutt: Det er flere som både tidligere og nå tar til orde for at vi må bli medlem av Harstad kommune. Dette er jeg slett ikke sikker på er den rette medisinen. Harstad har ingen god historikk på sin behandling av bygdene rundt om. Jeg tror skolen i Kongsvik hadde vært like usikker også om vi var i Harstad. Og det ville ikke hjulpet noe om vi laget en bygdeliste. Når det ble slik at vi ble sammen med gamle Skånland så tror jeg vi må sette alle kluter til for å få endret holdningene ti de folkevalgte og administrasjon.