Lærer ved Kongsvik skole: – Tilliten til kommunen er borte