Legger ned skolene: – Jeg kan ikke tro at vi har havnet her