Skrevet av: Viktor Johnsen, for styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus.

Uttalelse fra styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus mot nedlegging av døgnenheten ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms i Harstad.

Helse Nord har igangsatt et større prosjekt som skal se på oppgave- og funksjonsfordelinga i Nord-Norge. Dette omfatter både somatikk, psykiatri, rehabilitering og samhandling mellom sykehus og kommuner.

Derfor er det meningsløst at UNN kjører fram et enkeltstående tiltak som avvikling av døgnenheten ved UNN Harstad/Harstad sykehus.

Dette uten sammenheng med Helse Nord-prosjektet og uten sammenheng med det samlede tilbudet i landsdelen.