– Å legge ned døgnenheten i Harstad kan i ytterste konsekvens koste liv