Har du hørt om den nye reality-TV-serien?

Ikke?

Her er konseptet:

En barneskole. Klasse- og grupperom med elever, lærere, miljøarbeidere og assistenter. I tillegg foresatte, renholdere, vaktmester, PPT, BUP, helsesykepleier, barnevern, koordinatorer – altså hele laget rundt eleven som skal sørge for et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø.

Dette er vi enige om at høres kjedelig ut, vi tar det heller slik:

En barneskole, fulle klasserom og mangel på grupperom, en lærer eller kanskje vi skal kalle hen voksen. Ingen PPT-ansatte, for de sitter på kontorene sine for å få unna viktigere arbeid, uten helsesykepleiere for det er mangel på dem også. Ja, dette kan bli et mer spennende program … Elevene er en blanding av barn med positive og negative verdier, holdninger og handlinger.

Det vurderes om dette skal være et familieprogram eller et program med anbefalt aldersgrense.

Eksempelvis kan filmer med 12-års aldersgrense inneholde gjennomgående mørk stemning – og frykt både i karakter, scener og musikk. Det kan også forekomme skrekkeffekter. (Medietilsynet) Min erfaring er at når tema i tillegg er virkelighetsnært blir effektene og inntrykkene ekstra sterke.

På skolen skal alt gå som vanlig

Lokasjonen kan være uansett barneskole i landet, men ryktene sier at Harstad er ekstra aktuell.

Spørsmålet blir om hvor ærlige man kan være om situasjonen i barneskolen i en slik serie, for mange er den virkelige verden altfor vanskelig å forholde seg til (også gjennom TV-ruta). Siste dagers kritikk av den fantastiske adventskalenderen «Snøfall» vitner om dette. Tenk at et så fint program som barn, ungdommer, voksne og eldre kan se sammen er for vanskelig å ta inn i stua. En fin blanding av fantasi og virkelighet, og den harde virkeligheta som rammer mange. Livet er ikke bare gleder, men også sorger og motgang.

Når Jacob, Noah, Nora og Emma starter på skolen har de minimum 10 år foran seg i nærheten av klasserommet. I tillegg til alt faglig som elevene skal lære skal de også lære seg å bli «gagns mennesker». Dessverre er det nå slik i skolen at paragrafer og vedtak blir brutt daglig, elever får ikke opplæringen de har krav på. Det er mange fantastisk dyktige lærere i skolene som gjør alt de kan for at ditt barn skal ha en så fin oppvekst som mulig, men når laget rundt eleven uteblir er det vanskelig å strekke til. Hvor seervennlig ville TV-underholdning blitt om produksjonen ikke var til stede? Programmet hadde ikke blitt produsert, men i skolen skal alt «gå som vanlig» selv om folk ikke er til stede og på jobb.

De fleste filmer og produksjoner har statister – kjenner til flere som kan passe til disse rollene uten at jeg tørr å nominere noen offentlig …

«Mer enn 200 avvik knyttet til utagerende atferd» leser vi i Harstad Tidende. Elever som mange tror er vanskelige å håndtere, ja det er de, men først og fremst er det barn som har det vanskelig; vanskelig hjemme, vanskelig på skolen og vanskelig sammen med venner. For mange er dette langt mer krevende enn «16 ukers helvete» eller «Kompani Lauritzen» som reklamerer med at du skal finne den beste versjonen av deg selv. «Ringside» kan få mange sesonger med samme deltakere, uten at de har mulighet til å være den beste versjonen av seg selv.

Logg dere på foreldrerollen

For mange er det viktigste og største oppdraget i livet å være foreldre. En ubetalt «jobb» som du har forpliktet deg til å mestre i mange år, uten rettigheter når det gjelder arbeidstid. Du som foresatt er på jobb 24/7. Til realityserien skal det rekrutteres barna med ulik bakgrunn. Kjære foresatte la det bli vanskelig å få tak i barn med dårlige holdninger og verdier, for blir dette en seersuksess kan det hende også barnehagebarn er med i neste sesong. Logg dere på – ikke mobilen (den bruker dere altfor mye tid på allerede), men på foreldrerollen. Se «Snøfall» sammen med barna deres, skap et fellesskap!

Fra ønskelista til en elev jula 2023: «At mamma og pappa har tid til å gjøre noe sammen med meg, at de ikke har det så travelt bestandig, og ikke skal bare … først»

Et barn kan ofte ønske seg et ja til alt de spør om; leker, godteri, være oppe lenger, Snapchat, TikTok, pannekaker til middag, spilletid, osv. Jeg vet at mange barn også ønsker seg et «NEI». Barn søker grenser, det forutsigbare og trygge.

Det er både nødvendig og riktig å kunne sette grenser for barnet ditt. Men måten du setter grensene på, har mye å si for om barnet ditt forstår og aksepterer det du sier.

Du er en rollemodell

«Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør», kan det virke som vi voksne mener noen ganger. Men hvordan kan vi be barna om noe vi ikke klarer selv en gang? Du hjelper barnet ditt med

  • tydelige forventninger

  • klare beskjeder

  • konsekvent oppførsel – også når det gjelder deg selv

Hvis vi gir barna beskjed om å la utestemmen være ute, legge bort mobilen under middagen, og ikke spise sjokolade på hverdagene, er dette mye lettere å akseptere hvis de samme reglene gjelder også for oss voksne».

Jeg har to julegaveønsker i år:

– Voksne som tar ansvar, og at det dermed blir vanskelig å rekruttere elever til «Ringside hvilken som helst skole» fra Harstad.

– Ressurser til skolen, slik at vi lærere som er igjen, kan gi elevene en flott skolehverdag med mye læring, god trivsel og magiske øyeblikk som gjør barna «attraktive hele livet».