Eleven går til angrep og slår den andre eleven i ansiktet flere ganger. Eleven får vondt i lår/legg , hovner opp i ansiktet og har vondt i hodet. Dette hadde ført til politianmeldelse om elevene hadde vært noen år eldre.

Hendelsen er beskrevet i et avvik fra forrige vinter. Dette er ett av 19 avvik i grunnskolen som er kategorisert som «svært alvorlig» fra årets start og fram til 4. desember.

«Eleven [har] tatt armene rundt halsen til NN, drar til, og NN hyler at NN ikke får puste. Den voksne får løsnet grepet og skilt dem», står det i et annet avvik fra i høst.

106 alvorlige avvik i år

Skolene i Harstad rapporterer om en økning i antall avvik på elever som har utagerende eller uønsket adferd, og økninga er størst i barneskolene.

Utagerende og uønsket adferd ble lagt til som kategori i avvikssystemet til Harstad kommune i 2022 for å få oversikt over omfanget.

Det skilles mellom mindre alvorlig, alvorlig og svært alvorlige avvik.

I 2022 ble det registrert følgende avvik: 76 mindre alvorlige, 73 alvorlige og 23 svært alvorlige. Til sammen 172 avvik.

I 2023 er det fram til 4. desember registrert følgende: 94 mindre alvorlige, 106 alvorlige og 19 svært alvorlige. Til sammen 219 avvik.

– Få elever forårsaker mange avvik

Harstad Tidende har fått innsyn i 18 av de 19 svært alvorlige avvikene i år. Et av dem er unntatt offentlighet i sin helhet.

Vi vet ikke hvilke skoler, klassetrinn, ansatte eller elever avvikene er knyttet til.

– De fleste og mest alvorlige avvikene i grunnskolene er knyttet til elever som utagerer. Dette gjelder få elever som forårsaker mange avvik, opplyser skolefaglig rådgiver i Harstad kommune, Gunn Agersborg.

For å bistå skoleledelsen med problematikken setter skoleeier inn blant annet følgende tiltak:

  • Økt fokus på PALS

  • Fagdag for alle ansatte i barneskolene med tema «Forebygging av vold og aggresjon i skolen», med oppfølging i 2024.

  • Seminar og e-læring for skoleledere, tillitsvalgte og verneombud med tema «Hvordan forebygge vold og trusler i skolen?». Dette i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Slo i ryggen hardt med en veipisk

14 av de 18 avvikene omhandler vold, enten mot andre elever eller mot ansatte.

Et av avvikene beskriver en hendelse mellom tre barn og en ansatt. Mens barna ventet på bussen, førte en krangel mellom to barn til at den ene tok kvelertak på den andre.

«Mens jeg prøvde å skille de to, kom barn 3 og begynte å slå barn 2 i ryggen hardt med en veipisk. Jeg fikk enden av veipisken i øyet, men klarte å få skilt barna og tatt fra de noen av veipiskene», skriver den ansatte som har meldt inn avviket.

Barna kommer seg forbi den ansatte og fortsetter å slå hverandre med veipisker.

«Måtte da holde igjen barn 1 slik hen ikke fikk slått barn 2 med veipisken. Jeg holdt ikke lenge eller hardt, barn 1 vridde seg ut av grepet mitt».

Den ansatte mener det bør være flere voksne når elevene skal følges til bussen, da «det ofte er de største barna som ender opp i slåsskamp».

«Hadde vi vært to kunne den ene tatt seg av barn 1 og 2 og den andre barn 3, i stedet for at jeg ble stående alene med tre barn som skulle ta hverandre», står det som forbedringsforslag.

Sparket så hardt hen kunne i leggen

Andre avvik forteller om hærverk, spytting, steinkasting, trusler om å drepe og ryktespredning.

Eleven sa hen skulle drepe oss, samt barna våre og alle som kunne se ut som barna våre. Videre sa hen at hen også skulle drepe en av medelevene sine.

En lærer har meldt inn ryktespredning og vold fra en elev.

«Kaller meg [unntatt offentlighet] og påstår at jeg slår elever. Snek seg inn bak meg og sparket så hardt hen kunne i høyrelegg rett under kneet».

Elever gråt og var redde

En elev ble tatt med til et grupperom etter å ha slått andre elever. Der ropte og slo vedkommende mot de voksne, og begynte å sparke og slå på inventar og vegger, noe som førte til hull og skader på en vegg.

De øvrige elevene ble vitne til hendelsen, hørte at eleven slo og sparket i veggen. Mange elever gråt og var redde, og det var ikke mulig å gjennomføre undervisning.

Etterlyser flere ansatte

En ansatt melder om hevelser og blåmerker etter å ha blitt slått med en spiss pinne på arm og bryst. Vedkommende gikk mellom to elever som var i konflikt i et friminutt.

«Skadene i denne situasjonen kunne vært betraktelig minimert hadde det vært flere ansatte i området i det aktuelle tidspunktet», skriver den ansatte.

I flere av avvikene er forslag til forbedring at det må være flere voksne til stede. Blant annet i dette, hvor det foreslås å være to ansatte på en elev:

«(...) akkurat i det hen skal passere meg, kyler hen albuen og hele kroppsvekten sin inn i siden på meg, slik at jeg mister pusten og tror jeg har fått et ribbeinsbrudd».

I flere av avvikene nevnes det at instanser utenfor skolen allerede er koblet inn på elevene avvikene gjelder.

BEKYMRET: Ordfører Kari-Anne Opsal. Foto: Marit Langseth

– Grunn til å bekymre seg

Økninga i antall tilfeller bekymrer ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).

– Vi ser det er en lignende trend i andre deler av landet. Like fullt er det grunn til å bekymre seg, sier Opsal.

Hun trekker fram uttrykket om at det krever en landsby for å oppdra et barn.

– Jeg spør meg om det er noe mer vi kan gjøre i samarbeid med FAU, skolen, de foresatte og kommunen. Vi gjorde noe lignende i forbindelse med at det var økt bruk av narkotika. Da greide vi å mobilisere elevene selv og foreldrene på en veldig god og positiv måte.

Opsal sier hun er lydhør overfor foresatte, FAU og skoler hvis det er ønskelig med et slikt initiativ.

– Det er et mulighetsrom for å gjøre noe slikt, men foreløpig er vi ikke der. Men jeg er lydhør, sier Opsal og legger til at hvis man tar et slikt initiativ for ofte, mister det effekt.