Et strømmeutvalg la fredag i forrige uke fram ei anbefaling om at det kan åpnes for strømming i breddeidrett helt ned i 13-årsalderen. En slik hovedregel har styret i Norges idrettsforbund nå sagt nei til.

Dette bekreftes i en pressemelding på nettsiden til Norges idrettsforbund tirsdag ettermiddag.

Saken ble første gang behandlet i juni 2022. Idrettsstyret så med bekymring på at barn og unge i idretten i stadig større grad ble eksponert for ukontrollert strømming, og så et behov for et tydelig og restriktivt rammeverk rundt dette.

For aldersklassene 15–18 år vil det være arrangementer som bør kunne strømmes. Dette vil gjelde arrangementer med utøvere på høyt nivå. Det kan for eksempel være nasjonale serier, eller ei turnering på størrelse med Norway Cup.

Kamper og aktivitet flest, for eksempel på kretsnivå i Harstad og omegn, vil med andre ord ikke kunne strømmes.

Særforbund har myndighet til å definere hva som er topp- og breddeidrett. Disse har også eiendomsrett til sine arrangementer. Styret i idrettsforbundet forutsetter at avtaler med medieaktører, som omfatter rettigheter til strømming av arrangementer for mindreårige, tar hensyn til idrettsstyrets vedtak.

Dersom det skal strømmes fra idrett på høyt nivå i aldersklassene 15–18 år, skal det skje i samsvar mer personvernregelverket. Blant kravene er også at det skal være en reservasjonsløsning der både utøvere, trenere, lagleder og kretsleder kan reservere mot strømmen. Det må benyttes kameraer med fugleperspektiv der det eksponeres mer enn to samtidig i bildet. Der det strømmes, må det være tydelig markeringer når kamera filmer og hvilke områder som omfattes av filmingen. Kamerautstyr skal tildekkes når det ikke filmes.