Fredag klokken 10.30 legger utvalgets leder Kristin Veierød frem rapporten. VG er kjent med innholdet i rapporten, hvor det konkluderes med følgende:

Det anbefales om at barn og unge i 15-årsklassen kan filmes og strømmes i idretten. Med en nedre aldersgrense på 13 år.

Ti i utvalget var for, to imot.

Men tre av dem som stemte for, ønsket en strengere linje enn resten: De ønsker bare å åpne for at enkeltarrangementer kan strømmes under gitte betingelser.

Rapporten ble presentert for idretten fredag morgen. Utvalget har innkalt til pressekonferanse klokken 10.30.

Dermed kan aldersgrensen bli senket. Den har vært på 18 år siden januar da norsk idrett – sammen med strømmetjenesten MyGame – tok en fot i bakken etter flere uheldige episoder innenfor strømming.

Det er idrettsstyret i idrettsforbundet som skal ta den endelige beslutningen. Ifølge VGs opplysninger er det kalt inn til ekstraordinært styremøte om utvalgets rapport mandag.

«Bakgrunnen for flertallets anbefaling er særlig idrettens og en rekke utøveres interesse i å kunne dele arrangementer med flere enn de som fysisk har mulighet til å være til stede, og den betydning dette også vil kunne ha for engasjementet og tilslutningen til idretten generelt og den idrettsgrenen som strømmes spesielt», heter det blant annet i utvalgets konklusjon.

Ada Sofie Austegard var én av to i det lille mindretallet mot anbefalingen om å filme ned til 15-årsklassen. Hun er leder i Stine Sofies Stiftelse.

Jonas Austmo Kolstad fra Trøndelag idrettskrets var den siste som utgjorde mindretallet i utvalget.

Utvalgets leder Kristin Veierød, Sylvi Ofstad og Rune Røksund åpnet for strømming av utøvere under 18 år, men kun i enkeltarrangementer under gitte betingelser.

Det var i 2022 det ble klart at TV 2 og Amedia i samarbeid med MyGame skulle strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over.

VGs omtale av 12-åring i slåsskamp og en hendelse der unge ble filmet uten at selv visste det, skapte en stor strømmedebatt i Norge.

Det er bakgrunnen for utvalget, som startet i mars. Det er Norges idrettsforbund som har satt opp utvalget.

Like etter fikk strømmeutvalget kritikk. Ada Sofie Austgard var i utgangspunktet ikke invitert til utvalget. Hun er grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonen jobber mot overgrep av barn og unge.

Utvalget besto av flere representanter for dem som har inngått avtaler med strømmeselskapet MyGame, og som allerede har uttalt seg positive til filming av barn på norske idrettsanlegg.

– Da jeg så hvem som sitter i dette utvalget, ble jeg først og fremst veldig skuffet. Deretter kjente jeg på en sterk bekymring, sa Austegard da.

Hun ble kort tid etter tatt inn i varmen.