Han har jobbet som leder i flere land.

– For å posisjonere oss som samfunnsliv, er det helt avgjørende hvordan man inkluderer klima, natur og rettferdig omstilling. Det er viktig å erkjenne at det er en krise, men man må lytte til kunnskapen. Utslippene av utslippene av co2 gjør at atmosfæren varmes opp. Dette er en historie som ikke gjentar seg, vi går inn i noe menneskeheten aldri har vært borti.

Norge må bli en plattform som blir et sted der man kan utvikle gode bedrifter.

– Dette er tiåret som handler om bærekraftløpet. Det vil endre alt i bedriftene, og vi må anerkjenne utfordringene vi har. Vi har 17 bærekraftmål og det er forferdelig at vi ikke har utryddet sult og fattigdom. Det er forferdelig at vi som menneskehet ikke klarer å løse dette. Alle vi som har ansvar og myndighet, må ikke bare peke på ungdommen, vi må gjøre noe nå. Dette er en helt ny utfordring som skal løses, noe som menneskeheten aldri vært bort tidligere.

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift Norge. Foto: Frank R. Roksøy

Han forteller at han er optimist tross alt.

– Selv om endringene skjer sakte, men det kommer en ung generasjon som er opptatt av dette og som er mer kunnskapsrik. Det gir meg håp. Det er viktig at de unge engasjerer seg. Vi ser stadig flere politikere som blir modigere innen grønn utvikling. Det er viktig at stadig flere snakker om klimakutt og ikke minst at flere snakker om nye arbeidsplasser. Som et lite land med mye kunnskap, burde Norge vært piloten og ligget foran EU.

Stadig større selskap sier de både skal kutte utslipp, men de sier de skal også rydde opp etter seg.

– Både næringslivsleder og politikere må tørre å sette seg mål som man ikke nødvendigvis kan måle. Vi må tørre så sette oss større mål.

Skift sine mål er å gjøre Norge til et utstillingsrom når det gjelder det grønne skiftet.

– Dette lille flotte landet med så mye kunnskap, med et samfunn som er bygget på tillit. Det er nettopp vi som kan bygge et grønt næringsliv. Skal vi få det til, må vi investere i forskning og ny teknologi. Vi må dele visjonen med andre for å bygge konkurransedyktige bedrifter.

Skift jobber med 60 selskaper på tvers av flere bransjer.

– Teknologi og bærekraft er viktig. Gjennom dette arbeidet inspirerer vi hverandre. Vi må i mye større grad verne natur. Men hva er prisen på uberørt natur. Det er umulig å prissette. Vi må tenke helt nytt om naturen. Norge verner en prosent av havet og 17 prosent på land.

Han påpeker at bedriftene må få en større forståelse på hvordan de påvirker naturen.

– Naturrapportering gjør vi for å kunne ta gode valg. Alle kan bidra til å redusere naturtapet. Kartlegg virksomhetens fotavtrykk av naturen. Vi ønsker også å lage ny natur. Plener er ikke natur. Vi ønsker å transformere plenene foran hovedkontoret til en mangfoldig natur.

Han påpeker at fremtiden blir varmere, villere og våtere.

– Lær av andre, kartlegg fysisk klimarisiko. Vi må ha natur inn i byene, være med kritisk når man planlegger hyttefelt. Vi som bor i nord, kommer til å oppleve klimaendringene mye mer enn andre steder.