Bærekraft er viktig at hele samfunnet må delta.

– En av de største omstillingene siden krigen. Jeg skal snakke litt om hvordan Nord-Norge skal kunne utnytte det grønne skiftet. Vi har en krig i Ukraina, og Hamas er i krig med Israel.

Solberg sier at stadig flere boliger går til inkasso og at matkøene vokser.

– Klimakrisen faller litt mellom de andre store krisene i verden. Det er derfor vanskelig å få til bevegelsen på andre områder. Investorer sier de har mistet tillit til Norge. Skal vi gjøre noe med klimautfordringene, må vi begynne med å forstå at vi sørger for å prise ting riktig. Vi må skjønne hvor viktig innovasjonskraften i næringslivet er. Vi må finne måter på å løfte opp omstillingsevne, og samtidig ikke medfører røde tall. Vi må ha en skattepolitikk som ikke ender med røde tall. Egenkapitalen skal brukes til innovasjonen.

Det er viktig at landet jobber med forskning og utvikler ny teknologi.

– I Nord-Norge er det et stort potensial. Barentshavet har fortsatt store mengder olje og gass. Ukraina-krigen har vist at gass er en stabiliserende faktor. Vi må ikke styre Nord-Norge inn i kraftunderskudd og kraftkrise. Det er ingen steder i Norge hvor det er mer potensiell vindkraft enn i denne landsdelen. Kraftunderskuddet kan være en brems for omstillingen. I Nord-Norge kan vindkraft levere stabil kraft. Spørsmålet er om vi tør ta i bruk denne teknologien. Tar Nord-Norge denne sjansen, vil landsdelen stå foran store muligheter.

Solberg sier at noe transport kan ikke bruke strøm.

– Gass har fortsatt et stort potensial. På sikt kan det være så mye vind og solkraft at vi kan bruke mindre gass, men inntil videre er gass veldig viktig. Det å føre gassen til Melkøya vil gi nye arbeidsplasser. Nord-Norge har mye gruver med metaller. Nord-Norge er et mulighetsland i det grønne skiftet.

Hun påpeker at det ikke kommer av seg selv, og hun vet det er mange konflikter med reindriften.

– Det er mange som ikke liker å se vindmøllene. Men vi må ta diskusjonen om hva som er alternativene. Hele verden skal gjennom et stort skifte. Vi skal gå inn i null energiformer. Vi må omstille hva som har vært motoren i Norsk energi.

Norge har vært langt framme i utviklingen gjennom flere tiår.

– Det grønne skiftet dreier også om at vi må se på industri i helt nye områder. Olje og gass er den industrien som har vært den lovlige aktiviteten som har vært mest lønnsom, sier hun.

Solberg trekker fram sjømatindustrien som er fremtidsrettet næring.

– Vi må også se på skiftet som et økonomiskifte. Vi må se på nye næringer. Da er forutsigbar, kunnskap og kompetanse vært veldig viktig for landet. Vi ønsker ikke å gi mer skatt på arbeidsplasser vi vil ha mer av. Vi må øke kraftproduksjonen. Vi trenger mer medisinsk teknologi og dataprosesser. I Nord-Norge trenger vi mer kompetanse. Norge trenger leger, psykepleiere og flere som tar yrkesfag. Vi er det nest dårligste landet som tar teknologifag. Ikke gjør som jeg gjorde, som tok samfunnsfag. Vi kan ikke regne med at alle skal administrere hverandre. Flere må velge realfag. Jobbene i teknologiverden er de grønne jobbene.

Ifølge Solberg gjelder mangelen på arbeidskraften hele landet.

– Begrensningen i årene fremover vil være mangel på folk. Bedrifter som skulle utvikle seg i landet, har flyttet ut av landet. Batterifabrikker som skulle bygges i Norge, bygges nå i USA.