Avskjedigelse av direktøren havnet i tingretten, nå foreligger dommen