Eier Kurt Simonsen, eier av begge selskapene, og forretningsutvikler Arnt Furjord Mathisen sier de har sett hva ny teknologi kan gjøre, og synes det er så viktig at lokalsykehuset må ha det beste utstyret.

– Vi vet hvilke underverk ny teknologi kan gjøre. Slik vi har forstått det gjennom media vil en robot sørge for mindre inngrep og at folk blir raskere frisk.

Kurt Simonsen har totalt 75 ansatte i staben, og han er ikke interessert i at de skal stå lenge på venteliste til operasjon eller gå lenge sykmeldt.

– En ting er at vi ønsker at folk er på jobb, men det blir underordnet. Det viktigste er at de raskt blir operert, blir frisk, og får et godt liv etter operasjonen, sier han.

Både Simonsen og Mathisen sier de gjerne skulle gitt mer, men de bidrar med det de kan.

– Det går opp og ned i denne bransjen, og nå står vi overfor store investeringer på grunn av nye oppdrag. Blant annet får vi ny mobilkran, den femte i bilparken, denne uke. Bare den koster ikke langt unna en operasjonsrobot, sier han.

De er glade for at de kan støtte denne viktige innsamlingen, men samtidig gjør de sine tanker om hvorfor ikke staten tar ansvaret for helsevesenet.

– Det er ikke lenger en selvfølge at Staten bidrar med det som skal til. Man gjør seg sine tanker, sier de.

Bidrag kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebanken 68 grader Nord.