foto
Slik ser området ut i dag

Statoil har valgt å flytte til Harstad sentrum. Etter å ha brukt et halvt år på å vurdere forskjellige byggeprosjekter, har Statoil valgt å inngå avtale med Harstad Skipsindustri.

Det betyr at Statoil flytter inn i nye lokaler rett i utkanten av Harstad sentrum i 2017.

Signalbygg

Bygget, som du også kan se i videoen over, blir beskrevet som et signalbygg, og vil endre byens "skyline". Det vil bli på sju etasjer, og 11.000 kvadratmeter. Det vil ha form som en V, liggende helt ut mot havet. I tillegg kommer et parkeringshus til 300 biler.

Planlagt lenge

Harstad Skipsindustri har jobbet med planer om revitalisering av området og et nybygg lenge. Blant annet med store planer for å kunne ta inn rigger for vedlikeholdsarbeid.

Første gang planene ble presentert i Harstad Tidende var våren 2012.

Mannen som sto bak planene og fornyelsen av området, Steinar Hansen, døde plutselig våren 2013. Men selskapet jobbet videre under ledelse av Ola Karlsen og styreleder Lars Weyer-Larsen.

Ett år etterpå var planene klare, men hvem som skulle flytte inn, var på langt nær avklart. Bare åtte personer var på informasjonsmøtet som ble holdt i fjor vinter.

Men da Statoil utlyste konkurranse om det beste nybygget for et Statoil i vekst i Harstad, var Harstad Skipsindustri en av deltakerne.

Ny æra

- Det å få 600 arbeidsplasser så nær sentrum vil skape stor aktivitet for hele området og dette vil bli en ny æra for sentrum, har daglig leder i Harstad Skipsindustri, Ola Karlsen sagt tidligere.

Området er også så stort at framtidige utvidelser ikke vil være noe problem.

Det vil være mulig å ha gang- og sykkelvei fra tomten til sentrum. Det er også gode muligheter for å legge best mulig til rette for Stien langs sjøen.

Hele verftsområdet er på 85 mål.

Parkanlegg

- Området skal forskjønnes og utvikles til skipsverft, vedlikehold for olje- og gassnæringen og kontorpark. Der skroghallen står i dag er det foreslått å anlegge en offentlig park. Flere bygg vil bli revet og de som er vernet vil oppgraderes, sa han.

Men det som er klart er at Skroghallen vil bli revet, hvis Statoil velger dette alternativet. Den kostet for 37 år siden 60 millioner kroner. Det 28 meter høye bygget ble i sin tid bygd for skipsbygging. Siste båt ble satt sammen i denne hallen for 12-13 år siden.

Oljegiganten får Byggmakker som nærmeste nabo og blir liggende helt sør på skipsindustriens område.

Veipakke

- Adkomst og logistikk vil bli veldig bra da det i veipakken er planlagt en rundkjøring fra sør (Margrethe Jørgensens vei), har Karlsen sagt.

Dersom Statoil velger denne lokasjonen vil det på mange måter være en videreutvikling i et langt historisk løp, sa han.

Stolt

- Statoil sin beliggenhet blir like ved der byens grunnlegger Rikard Kaarbø etablerte skipsverft for nesten 120 år siden. Skipsverftet og den maritime aktiviteten var en viktig årsak til å Statoil i sin tid ble lokalisert i Harstad, har Karlsen sagt til Harstad Tidende tidligere.

Harstad Skipsindustri samarbeider med eiendoms- og investeringsselskapet Tinius Invest fra Oslo.

- Statoil er noe Harstad er stolt av. Dette bør Harstad vise ved at selskapets nybygg blir sentrumsnært og synlig, sa Karlsen i høst.

I dag fikk han rett.