Bygget, som vil bestå av tre blokker som vil være godt synlig fra innseilingen til Harstad.

Parkeringshus

Det er lagt opp til et svært stort parkeringshus for å imøtekomme kommuneplanens kravtil parkeringsplasser. I planene ligger det et parkeringshus i 7 etasjer med plass for cirka 300 biler.

Kompetansesenter

Planen er at dette skal være et maritimt kompetansesenter, basert på klynge-prinsippet om samvirke mellom produksjon og ulike komplementære fagmiljøer.

Bakgrunnen for planene er at selskapet ønsker å legge til rette for økt vekst. Allerede er en utvidelse av dokken satt i gang.

Mangler gode lokaler

Selskapet påpeker at mangel på gode kontorlokaler er til hinder for nye etableringer i byen. Et viktig moment er at et kontorbygg som samler maritim kompetanse kan dra veksler på hverandre, samt at beliggenheten ved et verksted er attraktivt for mange nyetablerere innen offshore- og den maritime industrien.

Lett adkomst

Harstad skipsindustri mener selv at beliggenheten for et kontorbygg er meget god. Rett i nærheten vil tunnelinnslaget komme, og adkomsten fra både sør- og nordsiden vil da bli enkel, uten av man må kjøre gjennom sentrum, skriver arkitektselskapet A3 som har laget planprogrammet.

Tre blokker

I planene heter det:

På fyllingsområdet i sjøen skal planen legge til rette for å bygge administrasjonsbygg for det maritime clusteret. Man ser for seg å bygge et anlegg med to etasjer til støtte- og fellesfunksjoner og over dette 3 slanke kontorblokker på 5 etasjer. Samlet byggehøyde 7 etasjer som tilsier høydebegrensning på ca. cote 32. Blokkene vil krage med fronten ut i sjøen, de vil være godt synlig fra innseilingen til byen og skal utformes med høy arkitektonisk standard, som signalbygg for byen.

Oljebyen skal synes

Styremedlem Steinar Hansen i Harstad Skipsindustri viste til at Statoils beslutning om å legge Drift Nord til Harstad den 21. mars i år satte i gang noe i byen.

- Dette kan bety veldig mye for Harstad. Det skal også synes i havna at Harstad er oljebyen i nord, med supplybåter også videre, sa Steinar Hansen da han viste planene til havnestyret.

Skal avdekke konflikter

Offentlig ettersyn av planprogrammet vil bidra til å synliggjøre eventuelle  konflikter i saken. Kommunens planutvalg skal i dag behandle saken, og skriver at det bør tas forbehold om at utfallet av en konsekvensutredning kan være at tiltaket ikke kan gjennomføres.