Onsdag i forrige uke var justisminister Per-Willy Amundsen i Stortinget for å svare for regjeringen under spørretimen. Dagen etterpå var han tilbake i samme bygning, men da som folkevalgt stortingspolitiker.

I mellomtiden hadde han fått avskjed i nåde av Erna Solberg, ryddet kontoret og gitt nøklene videre til Sylvi Listhaug som samtidig ble justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Fram til nå har Amundsen ikke svart på henvendelser om intervju.

– Det er bevisst. Når man går av er det ikke naturlig å uttale seg med en gang. Da bør andre få rampelyset, sier harstadværingen som fikk være justisminister i ett år og én måned.

– Hvorfor måtte du gå?

– Jeg skulle gjerne ha fortsatt, men da Venstre gikk inn i regjering var det greit å gå. Da jeg ble statsråd rett før jul 2016 holdt Trine Skei Grande pressekonferanse i vandrehallen om hvor forferdelig det var at jeg ble utnevnt. Jeg er tydelig skeptisk til innvandring, godt plassert på høyresiden i norsk politikk, det er det ikke alle som liker.

– Så du måtte gå for Venstre skulle bli med i regjering?

– Det sier jeg ikke. Men da et nytt parti ble med i regjering måtte noen gå. Jeg var blant dem, og det er greit. Gode tillitsforhold internt i en regjering er svært viktig, sier Amundsen.

Stolt over sin periode

Politikeren ble først valgt inn på Stortinget i 2005. I 2013 ble Amundsen statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en stilling han holdt fram til han ble justisminister 20. desember i 2016.

På det siste året har regjeringen og FrP fått til mye i justissektoren, mener han selv.

– Det har kommet 533 nye politistillinger bare i 2017. Aldri før har det i norsk historie vært en slik oppbemanning i politiet.

Nærpolitireformen kaller Amundsen den største reformen utført av regjeringen.

– Det var et reform som for fullt ble rullet ut 1. januar 2017. Det ble min første oppgave å gjennomføre den. Det skapte mange motkrefter og var ingen lett affære, men nå har vi levert fase 1 av reformen og tilliten til politiet har aldri vært høyere. Samtidig ser vi at de ansatte trives og har trua på reformen. Det synes jeg taler for seg selv, sier Amundsen.

Han nevner også innkjøp av tre nye politihelikopter, etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter, avviklingen av soningskøen og forsterket innsats for å bekjempe overgrep mot barn som punkter Amundsen og regjeringen har løftet frem i hans periode i regjeringen.

– Synes du at du har blitt verdsatt for det du har gjort?

– Partiet er godt fornøyd med det som er levert. Mye av dette har vært synlig, og mer vil bli synlig i tiden som kommer. Blant annet arbeidet for permanent punktbevæpning av politiet. Vi har gjort historisk mye på beredskapssiden, og alle punktene etter 22. juli-kommisjonen er levert.

– Det er naivt å tro at et terrorangrep ikke kommer til å skje i Norge, trusselen fra radikal islam er reell. Det er ikke snakk om hvis, men om når. Da er det helt avgjørende at vi kan stoppe hendelser raskt, da må vi ha bevæpnet politi.

– Kongen er konge

I løpet av det siste året har Amundsen rukket å møte ministre fra flere ulike land, men mest imponert er han kanskje av kongen.

– Jeg har blitt veldig styrket i min tro på monarkiet og en konge som samler folket. En president kan lettere splitte folket, noe vi ser i andre land. Kongen er rett og slett konge.

Fremtiden til regjeringen vil han ikke så tvil om.

– Erna Solberg er en ekstremt dyktig leder sammen med Siv Jensen. Erna og Siv har alle forutsetninger til å lykkes med å styre landet fremover, Høyre og Frp samarbeider godt i regjering. Nå skal jeg arbeide for å få gjennomslag for Frps politikk. Det er derfor jeg fikk tillit av velgerne.

Trist syn

Hjembyen får han nok også mer tid til. Der håper han på ordførerskifte ved neste kommunevalg.

– Jeg liker Marianne Bremnes på det personlige plan, men jeg synes ikke hun har levert. Spesielt bomringen har skadet Harstad. Det er trist å se sentrum når jeg er hjemme. Veipakken har blitt adskillig dyrere enn forventet.

Amundsen mener at flere av dem som sitter i kommunestyret bør erstattes.

– Det er ikke vondt ment, men det er på tide med nye tanker og nytt blod.

Les også: Per-Willy Amundsen vil ikke si om han søker en ny periode på Stortinget

HARSTADPOLITIKK: Per-Willy Amundsen sier at han nå vil få mer tid til å følge med på politikken i sin hjemby. – Nå er det på tide at vi får en ordfører fra Harstad. Foto: Oivind Arvola