Etter å ha jobbet med å omsette politikk til handling de siste fem årene skal Per-Willy Amundsen igjen være med på å vedta lover i Stortinget. I første omgang blir han del av utenriks- og forsvarskomiteen, men på grunn av alle rokeringene i regjeringen kan dette endre seg i fremtiden.

Angående fremtiden vil Amundsen ikke spekulere i hva som skjer etter at nåværende periode er over om tre og et halvt år.

Les også: Derfor måtte Per-Willy Amundsen gå av som justisminister

– Nå handler det om å jobbe for dem som har valgt meg, Troms-borgerne. Viktige saker som jeg fremdeles vil arbeide med er blant annet forsvar, beredskap og samferdsel i nord.

Arbeidstempo ventes å bli noe lavere når han er utenfor regjering.

– Det merkes også at jeg ikke har det tyngende ansvaret for sikkerhet i fredstid. Det var blant annet min oppgave å sørge for at vi var forberedt på terror.

Amundsen sier at det ikke er sunt for familielivet å være statsråd.

– For en familie er dette ikke å anbefale. Jeg er takknemlig og ydmyk for å ha hatt oppgaven, men det har noen kostnader. Nå får jeg mer tid til familie og min 7 år gamle sønn. Han er nok fornøyd med at jeg har ny jobb.