Tilbudet gjelder for dem som har et reelt behov grunnet vanskelig økonomi. Barnet/ungdommen må være mellom 6 og 19 år, og reisen må skje innad i Harstad kommune.

– Det stilles ikke krav til dokumentasjon om dette, skriver Harstad kommune.

Flere kan søke på vegne av barnet

Privatpersoner kan ikke søke om buss-skyss selv. Det kan derimot kontaktpersoner fra det offentlige (som helsestasjon, kulturskole, Nav, skoleverket osv.). Eller lag og foreninger og ideelle organisasjoner gjøre via et skjema.

Det kan søkes om støtte en eller flere ganger i løpet av ett år, og tilbudet varer 90 dager fra første reise.

– Støtte til buss-skyss forutsetter at barnet/ungdommen har egen mobiltelefon med Troms billett-appen, minner kommunen.

Ulike prosjekter

Prosjektet gjennomføres med midler fra «program for folkehelsearbeid».

Hele Sør-Troms har fått penger herfra til lignende formål.

Tjeldsund kommune startet opp et lignende tilbud i høst, som et prøveprosjekt for sine unge. Her har de satt opp busstilbud for alle ungdommer til og fra ungdomstilbudet Paviljongen.