Banken og to av hovedeierne, Sparebank 68° Nord-stiftelsene i henholdsvis Harstad og Ofoten, har gått sammen og gir to millioner kroner til hver av innsamlingene.

Det er to meget godt fornøyde personer Harstad Tidende møter på kontoret til banksjefen.

Administrerende banksjef Hugo Thode Hansen og daglig leder Christine Strøm Bendiksen i begge sparebankstiftelsene sier sykehusene er samfunnskritisk infrastruktur, og betyr mye for grunnleggende trygghet, kompetanseutvikling og attraktivitet i regionen.

Beholder kompetansen

– Vi i Sparebank 68° Nord er overbevist om at operasjonsroboter vil ha stor betydning for pasientene og vil bidra til å sikre at sykehusene i regionen forblir attraktive som arbeidsplasser for høykompetent arbeidskraft. I en tid med mangel på kvalifisert arbeidskraft vil operasjonsroboter også bidra til å beholde og rekruttere kirurger til våre sykehus.

Kirurg Knut Borch, sparebankstiftelsene Christine Strøm Bendiksen, banksjef Hugo Thode Hansen, banksjef personmarked Line Isaksen, kirurg Anders Nordgård, kirurg Lene Østerballe og banksjef bedriftsmarked Frank Kulseng gleder seg over den store interessen for å gi til operasjonsrobot. Foto: Odd Leif Andreassen

De trekker også fram viktigheten av å ha et sykehus med topp moderne utstyr, som blant annet operasjonsroboter.

– Vi er sikre på at roboten vil forbedre pasientenes opplevelse ved å redusere smerte og ettervirkninger etter operasjoner og hjelpe pasientene med å komme raskere tilbake til sine daglige aktiviteter, sier de.

Samfunnsnyttige formål

De trekker også fram det sterke samfunnsengasjement som ligger i bunn i banken.

– Vi er opptatt av å videreføre sparebanktradisjonene, som blant annet betyr å ta ansvar ved å være en bidragsyter i utviklingen av lokalsamfunnene. Vår visjon er «Mer verdi lokalt». En del av visjonen oppfyller vi ved å dele av vårt overskudd, i form av gaver til samfunnsnyttige formål på den 68. breddegrad. Primært skjer dette gjennom stiftelsene. Men i denne viktige saken, som har så stor interregional betydning, velger banken og stiftelsene å samarbeide for å kunne gi et betydelig bidrag, sier Hansen og Bendiksen.

Sparebank 68° Nord er et resultat av fusjoner mellom Harstad Sparebank, Lofoten Sparebank og Ofoten Sparebank.

Sparebank 68° Nord har sju kontorer: i Harstad, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og er blitt til etter fusjoner mellom Harstad Sparebank, Lofoten Sparebank og Ofoten Sparebank.