I går, litt over klokka 11, slapp ordfører Marianne Bremnes bomba som viser at Harstadpakken blir 60 prosent dyrere enn beregnet, hvis alle prosjektene skal med. Harstadpakken, med gang- og sykkelveier, rundkjøringer, tunnel, kollektivsatsing etc var beregnet å koste 1,5 milliarder kroner i 2014. To år senere er prislappen for alle tiltakene passert 2,5 milliarder kroner. Det betyr at Harstadpakken må tilføres nesten en hel milliard kroner for at alle prosjektene skal fullføres. Hvis Harstads innbyggere skal finansiere overskridelsene, betyr det en ekstra utgift på 36.000 kroner totalt på hver av oss. Dyrere bompengeavgift og lengre nedbetalingstid er blant tiltakene som vurderes.

Ført litt bak lyset

Ordfører Marianne Bremnes leder styringsgruppa for Harstadpakken. Hun legger ikke skjul på at hun føler seg litt ført bak lyset.

– Ja, til en viss grad må jeg si det. Vi politikere er avhengige av at vi kan stole på de planleggingene som ligger til grunn for de vedtakene vi gjør. Når vi får en kostnadssprekk på 900 millioner kroner, er planleggingen for dårlig. Det er også grunn til å stille spørsmål rundt kompetansen til planleggerne. Når det er sagt er det mange årsaker til at prosjektet er blitt dyrere, sier ordføreren.

Hun ble gjort kjent med sjokktallene for noen uker siden. Samarbeidspartiene er orientert. De øvrige politikerne blir informert på temamøtet om Harstadpakken torsdag i neste uke.

– Har styringsgruppa hatt styring med økonomien?

Ifølge ordføreren har gruppa prøvd så godt den kunne å styre også økonomien, men tydeligvis uten å lykkes.

Til tross for gigantoverskridelsen, mener ordføreren at Harstadpakken er utrolig viktig for kommunen.

– Vi har fått tidenes samferdselssatsing, får på plass gode veiløsninger, gang- og sykkelstier og en stor satsing på kollektivtrafikken.

– Hvordan planlegger styringsgruppa å dekke inn de 900 millionene for å få bygd hele pakken?

Ordføreren legger ikke skjul på at det kan bli aktuelt å øke bompengeavgiften.

– Vi har en av de laveste bomtakstene i landet. Det mest konkrete tiltaket er å be politikerne om å øke bomtakstene på nivå med andre bomringer. Litt enkelt kan man si at vi enten må gå til kommunestyret og be om å få hevet satsene, eller må vi gå i gang med å kutte trafikktiltak i pakken, sier Bremnes.

Det er også aktuelt å søke Samferdselsdepartementet om få forlenge nedbetalingen av bompengelånet fra 15 til 20 år, og å be Staten gå inn med mer penger i prosjektet. Rentenedsettelse på bompengelånet kan også være aktuelt å søke om.

Hun er forberedt på at sjokkoverskridelsen vil skape harme i folket.

– Jeg har stålsatt meg til denne dagen. Man er ordfører både i gode og onde dager, og dette er en dag som ikke er spesielt artig, sier ordfører Marianne Bremes.

foto
sjefen: Ordfører Marianne Bremnes er leder av styringsgruppa. Foto: Odd Leif Andreassen