En harstadmann i kjærlighetsrus svindlet bedriften han jobbet i for 2,5 millioner. I tillegg brukte mannen i 50-årene nærmere sju hundre tusen av sine egne penger og foretok låneopptak. Høsten 2013 ble han oppdaget og siktet for grov svindel. Nå er dommen i saken klar.

Mannen dømmes til ett år og fem måneder ubetinget fengsel. I tillegg må han betale erstatning til arbeidsgiveren på nesten 1,7 millioner kroner.

Det er nesten i tråd med aktor som la ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder. Forsvarer Kjetil Krokeide mente at mer enn ett års fengsel var nok på grunn av flere formildende omstendigheter.

Kvinne fra Ghana

I 2010 traff mannen en kvinne fra Ghana på Facebook. Han begynte å chatte daglig med henne. Han ble etter hvert meget forelsket og ønsket at hun skulle komme på besøk. Da begynte hun å be om penger som skulle gå til pass, visum og flybilletter. Nærmere 10 ganger var han på Gardermoen for å hente henne, men hver gang satt hun fast på en flyplass i Nederland og han måtte sende penger for å løse henne ut. Spesielt mye penger gikk med for å unngå at kvinnen skulle havne i fengsel.

Først etter to år skjønte han at han ble lurt. Da hadde han sendt over tre millioner kroner til henne og hennes onkel. Totalt underslo han over 2,5 millioner kroner fra bedriften, men har gjennom låneopptak i perioden tilbakebetalt 833.000 kroner, slik at han nå er skyldig bedriften nesten 1,7 millioner.

Forholdet ble oppdaget av revisors bilagsgjennomgang for 2013. Domfelte la da alle kortene på bordet og han ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Retten, som ble ledet av dommer sorenskriver Kirsti Ramberg, anser underslaget som grovt. Både med tanke på det høye beløpet og bruddet på tillitten mannen hadde i sin stilling i bedriften han underslo. Det er videre vektlagt at underslaget i tillegg er gjort ved at det er bokført uriktige regnskapsopplysninger og utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon.

- Burde skjønt konsekvensene

Retten har kun i begrenset grad tatt hensyn til at domfelte ikke er tidligere straffet og at han selv er utsatt for svindel fra Ghana. Dette har hatt betydelige følger for mannen, både sosialt, økonomisk og helsemessig. Han har tapt alle sine sparepenger og opparbeidet seg betydelig gjeld. Han er avskjediget fra sitt arbeid, har stor skamfølelse og utviser stor anger over det han har gjort.

Retten mener imidlertid at mannen burde skjønt konsekvensene av det han gjorde. Retten mener å begå et grovt underslag, vil naturlig nok medføre de følger som beskrevet. Domfelte var i posisjon til å begå underslag på beskrevne måte fordi han var i en betrodd stilling.

- Underslaget er et grovt tillitsbrudd mot bedriften og hans arbeidsgiver, heter det i dommen.

Retten legger til grunn bedriftens mangelfulle rutiner til intern kontroll med egen regnskapsførsel. Dette er vektlagt i formildende retning.

- Ved intern kontroll fra bedriftens side ville forholdet vært oppdaget på et langt tidligere tidspunkt, skrives det i dommen.

Ved en revisorkontroll klarte mannen å "bortforklare" et kritisk spørsmål til revisor.

- Det er også slik at mannen opererte med ulike kontoer som han overførtepenger til, fordi et sikkerhetssystem ved pengeoverførsler til utlandet stoppet enkelte av overførslene som mistenkelige. Han har på denne måten, både ved revisorgjennomgangen og tilbakemeldingene om mistenkelige kontoer likevel har valgt å fortsette pengeoverførslene, og har på denne måten vist et fast forbryters forsett over tid, fastslår dommen.

Forsvarer Kjetil Krokeide sier hans klient foreløpig ikke har anket dommen.

- Han må tenke seg litt om først, sier Krokeide til ht.no.