Sorenskriver Kirsti Ramberg skal bestemme hvor lang straff harstadmannen i 50-årene skal få. Foto: Odd Leif Andreassen

I tillegg brukte mannen i 50-årene nærmere sju hundre tusen av sine egne penger og foretok låneopptak. Høsten 2013 ble han oppdaget og er siktet for grov svindel og kan risikere halvannet år i fengsel.

Møttes på Facebook

I 2010 traff mannen en kvinne fra Ghana på Facebook. Han begynte å chatte daglig med henne. Han ble etter hvert meget forelsket og ønsket at hun skulle komme på besøk. Da begynte hun å be om penger som skulle gå til pass, visum og flybilletter. Nærmere 10 ganger var han på Gardermoen for å hente henne, men hver gang satt hun fast på en flyplass i Nederland og han måtte sende penger for å løse henne ut. Spesielt mye penger gikk med for å unngå at kvinnen skulle havne i fengsel.

- Hun var stoppet i tollen med to gullbarrer som familien skulle gi til meg.  Det er ikke lov å frakte disse ut av Ghana og hun kunne risikere 10 års fengsel  hvis jeg ikke sendte 20.000 dollar som ville sørge for at hun ble løslatt, sier han.

Sendte over 3 mill.

Resultatet ble at hun ble sendt tilbake til hjemlandet, fortalte han i retten. Først etter to år skjønte han at han ble lurt. Da hadde han sendt over tre millioner kroner til henne og hennes onkel.

- Først brukte jeg 350.000 kroner som jeg hadde etter et leilighetssalg. Når disse pengene var slutt tok jeg opp over 300.000 kroner hos fem kredittinstitusjoner, samtidig som jeg også tappet bedriftens konto.

Han sendte vel 1,2 millioner fra bedriftens driftskonto til Ghana og 1,3 millioner ble overført fra driftskontoen til hans private konto.

- Jeg hadde så veldig lyst at hun skulle komme til meg.

Juli 2010 var en særdeles aktiv måned. Da overførte han 17 ganger nærmere 600.000 kroner fra bedriftens konto.

Fikk panikk

Etter hvert mistet han oversikten over hvor mye han hadde sendt.

- Jeg oppdaget en gang at beløpet var over 1,2 millioner. Da fikk jeg panikk og visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier han.

Han håpet på å bli oppdaget i 2012, men høsten 2013 ble han innkalt til revisor.

- Det var en lettelse når revisor og styret konfronterte meg med dette, men samtidig brøt jeg sammen og havnet på sykehus, sier han.

Er selv svindlet

Forsvarer Kjetil Krokeide mener harstadmannen er selv utsatt for svindel.

- Dette er ikke en vanlig svindelsak. Han har selv blitt lurt for nærmere 700.000 kroner, sier han.

Krokeide stiller spørsmål om kontrollrutinene til bedriften var han mener revisjonen var meget overflatisk.

- Hadde ledelsens kontrollrutiner fungert ville dette ikke vært mulig eller hadde revisor gjort jobben sin ville han ha blitt stoppet allerede i 2012, og ikke høsten 2013, sier han.

Krokeide mener hans klient ikke skal dømmes for å ha underslått 2,5 millioner kroner, men for 1,6 millioner.

- Han har betalt tilbake nærmere 900.000 kroner, og dette beløpet må trekkes fra i forbindelse med straffeutmålingen.

Forsvareren er uenig med aktor, Mona Madsen, sin påstand om fengsel i 1 år og seks måneder.

- Det er flere formildende omstendigheter og retten bør ikke dømme han til fengsel i mer enn ett år, og det som eventuelt kommer over bør være betinget. Han har i retten fortalt om hans helseproblemer og et langt fengselsopphold vil ikke gjøre det lettere for min klient, sier han.

Siktede er i dag arbeidsledig og har stor anger for det han har gjort.

- Det er tøffe dager og jeg tror aldri jeg vil tilgi meg selv. Jeg sviktet familien og min tidligere arbeidsgiver, sier han.

I dag har han sporadisk kontakt med daglig leder ved bedriften, men ellers ingen kontakt med kollegene.

- Svært grovt

Aktor Mona Madsen mener underslagsbeløpet er svært høyt og at han bør få en lang fengselsstraff.

- Tiltalte hadde jobbet i bedriften i mange år og hadde derfor svært stor tillit hos ledelse og revisor. Dette gjorde at ingen kontrollerte kontoutskriftene, sier hun.

Madsen mener at tiltalte har visst hvordan han skulle skjule underslaget.

- I tillegg skjulte han transaksjoner, han produserte falske bilag, laget fiktive utgifter i forbindelse med andre utbetalinger, endret leverandørers kontonummer til sitt eget og skrev korreksjonsbilag for å dekke hullene i regnskapet. Alt for ikke å bli oppdaget, sier hun.

Madsen mener at denne type svindel bør gi ett år og åtte måneders fengsel, men på grunn av tilståelsen mener hun det kan gis tre måneders strafferabatt.

- Årsaken til at han ikke bør få full tilståelsesrabatt er at han ikke la alle kortene på bordet før han ble presentert for bevisene i saken.

Dommer i saken er sorenskriver Kirsti Ramberg.