Det forteller styremedlemmene Teig Madsen og Bente Kjil Pettersen til Harstad Tidende.

– Vi henter 50.000 kroner, som har stått på konto lenge, fra et tidligere forsikringsoppgjør. De siste 20.000 kronene er det honoraret som styret egentlig skulle fått for 2023. Disse pengene gir vi til aksjonen, sier de.

Kjil Pettersen sier hun tror sykehuset kan utføre flere operasjoner, og kanskje vil ventelistene gå ned med en robot.

– Vi må stole på fagfolkene som mener denne roboten er viktig for sykehuset, sier hun.

Teig Madsen og Bente Kjil Pettersen foran hønsefjøset til Madsen. Foto: Odd Leif Andreassen

De forteller at det var en meget kort diskusjon i styret da forslaget om å gi penger til operasjonsroboten kom på bordet.

– Det var usedvanlig stor entusiasme blant styremedlemmene til å gi til denne aksjonen. Dette er en meget viktig sak for alle innbyggerne. Man vet aldri før noen av oss kan få bruk for den, sier de.

Trondenes Bondelag har nærmere 90 medlemmer fordelt over hele kommunen, fra Ervik til Sandtorg.

– I tillegg har vi mange støttemedlemmer som bor andre plasser i landet, sier de.

De forteller at bondelaget har en viktig rolle der de jobber for å bedre rammevilkårene for bøndene.

– Vi har lagt merke til at givergleden har vært stor blant næringslivet i kommunen. Da er det naturlig at også bondelaget, som er en del av næringslivet, også bidrar, sier de.

Madsen og Pettersen sier det ikke er første gang bondelaget støtter gode tiltak til sykehuset.

– I 1999 ga vi 30.000 kroner til MR-maskinen.

Til slutt vil de oppfordre andre bondelag i hele regionen til å gi.

– Vi håper ikke vi blir det eneste bondelaget som støtter denne viktige saken, sier de.

Med bondelagets bidrag er det ikke mye igjen for aksjonen passerer 14 millioner. Målet er 20 millioner.

Foreningen for Fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad, som står bak innsamlingen, har bestemt at personvernet hindrer dem fra å oppgi de private giverne. Til forrige fredag hadde de private giverne gitt 860.713 kroner. To privatpersoner har hver gitt 100.000 kroner.

Alle kan gi på konto 4730.21.28045 i Sparebank 68° Nord.