I år, som tidligere år, lanserte vi gjettekonkurransen utpå ettervinteren, ennå mens Generalhagen så mer ut som et snødeponi enn byens grønne lunge. Skøytebanen hadde gjort det nødvendig å rydde snøen sammen i digre hauger, og den største beit seg fast i gressmatta og var ikke vekk før til lunsj eller så tirsdag.

Godt over hundre personer rakk å melde inn sin gjetning på. Ingen traff dagen. De mest populære datoene var ifølge våre registreringer 8.-, 13.- og 14. mai. På det tidspunktet lå den siste haugen meterhøy. Først de siste dagene har varmegradene mannet seg såpass opp at haugen har måttet gi tapt.

De to som gjettet nærmest, bommet med to dager begge veier. Lene Stien, Harstad gjettet at snøen ville være vekk 29. mai. Lisa Olivestad, Harstad, gjettet at den ville være vekk 2. juni.

I tillegg trekker vi en lucky loser, som blir Lise Airin Skog, Harstad.

Vinnerne blir kontaktet. Vi gratulerer!