Det har vært spesielt mye snø i år. Men den må like fullt vike for vår og sol. Allerede er våren i god gang. og dermed er det klart for et av vårens store spørsmål. Når smelter den siste snøflekken i Generalhagen?

Vi inviterer alle Harstad Tidendes lesere med på den uhøytidelige konkurransen. Vi trekker gavekort og flaxlodd til de skarpeste vinnerne.

Konkurranseregler:

Hver deltaker kan gjette inntil tre ganger. Men husk: Ved likt resultat vinner den som har gjettet færrest ganger. Så, heller enn å sende inn flere svar, få familie og venner med på leken, og se hvem som treffer best!

Konkurranseområdet omfatter hele Generalhagen, både hoveddelen og lekeparken mot Arbeidersamfundet. Også snøhaugene ved skøytebanen må tas i betraktning. Siden det foregår mye arbeid i parken utover våren, kan det hende at siste rest av snø blir skrapt opp og kjørt vekk.

HT-redaksjonen forbeholder seg derfor retten – med uinnskrenket myndighet – å fastslå hvilken dato som blir den rette i år. Vi trekker vinnere umiddelbart deretter.

Slik gjør du:

Send en SMS til 2399 med din gjetning:

HT GENERAL dd.mm. navn, adresse

Ikke glem navn og adresse! Du kan bare svare på SMS.

OBS! Ny svarfrist:

Svarkanalen blir stående åpen til mandag 25. april klokka 2000.