- Hele Harstadpakken er i ferd med å utvikle seg til en farse. Og mange unge kjenner den økonomiske smerten på kroppen.

Det sier Hans Erik Myreng. Bedriftslederen mener det er tid for å si fra at nok er nok. Som leder av Parabolflua er han for at hele Harstadpakken skal bygges, samtidig roper han et varsku på de lavtlønnedes vegne.

- Jeg ser at dette kan oppleves litt paranoid, vi bedriftseiere, og politikere, har lett for å tenke samfunnsutvikling og mener at vi skal ta oss råd til både det ene og det andre. Så har vi lett for å glemme at dette også går på bekostning av de mange som ikke tjener like mye som oss.

Kjenner på kroppen

- Jeg er en engasjert mann, og jeg kan ikke bare sitte rolig å se på at regninga blir lastet over på de som allerede sliter med dagens takster for å komme seg til og fra arbeid. Dersom de i det hele tatt har et arbeid å gå til. Jeg er daglig i kontakt med personer som allerede kjenner bompengebelastningen på kroppen. Som har sagt farvel til å sponse SOS Barnebyer og andre humanitære organisasjoner, og som har nok med å komme seg gjennom måneden uten å gå i minus, sier Myreng som har satt opp et budsjett for en av sine yngre kunder.

Satt opp budsjett

- I forbindelse med at det skal være kommunestyremøte om denne saken på torsdag, har jeg satt opp et budsjett for enslige, enslige forsørgere og andre med svært dårlig råd. Jeg har tatt utgangspunkt i et husholdsbudsjett jeg satte opp for litt siden, før de nye 900 millionene kom på bordet, for det jeg kaller en ung voksen med grei inntekt. Vedkommende har kjøpt seg en relativt liten leilighet, og har en nedbetalt bil som er så gammel at vesentlig kostbare ting dukker opp med ujevne mellomrom. Dette er fakta for veldig mange i samme situasjon, og så vet jeg at veldig mange er mye verre stilt. Budsjettet viser klart hvor små marginer mange opererer med. Å pålegge disse personene enda større kostnader med veipakken, vil være helt feil. En uforutsett tannlegeregning er nok til å velge hele lasset, sier Myreng og karakteriserer det som nå skjer for statlig mobbing. forbindelse med at det skal være kommunestyremøte om denne saken på torsdag, har jeg satt opp et budsjett for enslige, enslige forsørgere og andre med svært dårlig råd. Jeg har tatt utgangspunkt i et budsjettoppsett jeg for litt siden, før de nye 900 millionene kom på bordet, har satt opp for det jeg kaller en ung voksen med grei inntekt. Vedkommende har kjøpt seg en relativt liten leilighet, og har en nedbetalt bil som er så gammel at vesentlige kostbare ting dukker opp med jevne mellomrom. Dette er fakta for veldig mange i samme situasjon, og så vet jeg at veldig mange er mye verre stilt. Budsjettet viser klart hvor små marginer mange opererer med. Å pålegge disse personene enda større kostnader med veipakken, vil være helt feil. En uforutsett tannlegeregning er nok til å velte hele lasset, sier Myreng og karakteriserer det som nå skjer for statlig mobbing.

Statlig mobbing

- Det en utilsiktet statlig mobbing av de som har lite fra før, de blir fratatt verdighet. Jeg snakker med foreldre på uføretrygd som må velge bort aktiviteter til sine barn, rett og slett for å få endene til å møtes. Vil virkelig Harstads politikere, som for øvrig også til dels er lurt opp i stry, forsterke denne mobbetendensen mot disse gruppene med nå å gjøre det uhyggelig vanskelig for dem?

Vi har kjøpt en pakke av en monopolist, en pakke som ble solgt inn på en måte jeg ikke liker. Kostnadene var tydelig underkommunisert fra Statens vegvesen. Regninga skyves over på deler av byens befolkning. Det blir for enkelt. Jeg frykter at dette kommer til å bli enda dyrere enn de tallene vi nå har fått presentert. Noe som igjen kommer til å gå ut over de som har minst fra før, sier Myreng. Han reagerer også på at man kaller Harstadpakken et spleiselag.

Etterlysning

- Det er det ikke. Utbyggingene rammer i hovedsak de som bor utenfor bykjernen, sier han og etterlyser et nytt fakkeltog fra gruppen Unge voksne, personer som bidro sterkt til et ja til Harstadpakken i 2011.

- Nå kan vi gå i tog for solidaritet for de dette unødig rammer. Og det er kanskje på tide med et nytt fakkeltog med krav om stans i nye kostnader og at alle må betale? Spør Myreng, vel vitende om at han som bedriftsleder tar en risiko med å være så frittalende.

- Det vet jeg, men her må noen våge å tale på vegne av de som ikke tør. Eller som ikke har ressurser til å gjøre det. Jeg mener at dagens ordning med bompenger er blitt en sosialt urettferdig ordning for å rydde opp etter tiårs forsømt politikk, og den rammer blindt urettferdig. Så urettferdig at mange får redusert sin livskvalitet og frihet, sier Hans Erik Myreng.

foto
budsjett: Budsjettet viser klart hvor små marginer mange opererer med. -Å pålegge disse personene enda større kostnader med veipakken, vil være helt feil, sier Myreng.