- Jeg er både skuffet og overrasket over de beskyldningene som har kommet frem i forbindelse med Harstadpakken de siste dagene, sier regionveisjef Torbjørn Naimak i en pressemelding.

Senest i dagens Harstad Tidende sier ordfører Marianne Bremnes:

 – Jeg blir sjokkert når jeg leser at fagfolk sier at grunnlaget for Harstadpakken var noen streker på et papir. Med andre ord at det ikke ble gjort grundige overslag over hva de aktuelle prosjektene ville koste. Jeg er verken geolog eller økonom, og kunne ikke annet enn å stole på fagfolkene i prosjektet. Både regionveisjefen og prosjektleder kan være ganske overbevisende når de argumenterer for at prosjekter må utvides.

- Ikke et sololøp

- En bypakke som Harstadpakken er ikke noe sololøp fra Statens vegvesen. Det er et komplekst prosjekt som inneholder alle typer veitiltak, både en rekke kommunale veier, fylkesveier, riksveier og kollektivtiltak. Slike bypakker betinger et godt samarbeid mellom de som er involvert, og det føler jeg vi har hatt til nå, sier Torbjørn Naimak.

Han sitter i styringsgruppen for Harstadpakken sammen med ordfører Marianne Bremnes (Ap), som er leder av styringsgruppa, og fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

- Enige om å gå for 22 kroner

Sist fredag skrev regionveisjef Torbjørn Naimak i et brev til Harstad kommune at denne styringsgruppa støtter forslaget om å øke bomsatsene fra 12 til 22 kroner for å dekke inn kostnadssprekken og få med alle prosjektene. Dette skal ha blitt avklart i et møte 23. september.

Ordføreren avviser nå at hun er enig i at alle kostnadene skal veltes over på bilistene.

– Jeg har hele tiden sagt at en eventuell takstøkning må behandles politisk. Jeg tror at takstene vil bli økt, men vi skal gjøre alt for å begrense belastningen på bilistene,  sier Bremnes.

- Har vært godt orientert

Naimak sier i dag at veivesenet føler at styringsgruppen har vært godt orientert om konsekvensene av porteføljestyringen og utfordringene underveis i prosjektet.

- Nå er det jo slik at ved vedtak av bompengepakker så vil det vanligvis ikke foreligge detaljplanoverslag for alle delprosjekter. Dette betyr derfor at for mange av prosjektene vil det være en betydelig usikkerhet i forbindelse med kostnadsoverslagene, og det er nettopp derfor vi har en porteføljestyring av innholdet. Det er i slike bypakker en stor sannsynlighet for at en del av de foreslåtte delprosjekter ikke kan gjennomføres, enten fordi de ikke blir godkjent i forbindelse med den videre planleggingen, eller fordi kostnadsøkninger på andre prosjekter gjør at noen av de planlagte delprosjektene må tas ut av pakken. Slike endringer i innholdet i bompengepakken skal håndteres gjennom porteføljestyringen, forklarer Naimak.

- Derfor er jeg forbauset over at det vi går ut med nå fremstilles som et sjokk, legger Naimak til, og peker på at debatten har vært preget at til dels kraftige påstander.

- Lite konstruktivt

Regionveisjefen sier at den "tilspisningen vi har sett de siste dagene er lite konstruktivt."

- Hvis vi skal fortsette dette prosjektet og få gjort mer, og da tenker vi på det som gjenstår og krever ytterligere finansiering, vil dette også kreve at vi klarer å samarbeide i fremtiden, sier Naimak.

- Vi har per i dag ikke satt i gang tiltak som gjør at vi overskrider den rammen vi har. Problemstillingen er derfor hva vi gjør med det som ikke er satt i gang til nå. Politikerne ba oss gi en vurdering på dette, og det er det vi har levert – verken mer eller mindre.

Stiller på møte torsdag

Regionveisjefen stiller i kommunestyremøtet torsdag 17. november, og skal da informere politikerne om bakgrunnen for den situasjonen som er oppstått, samt svare på spørsmål.