Ballangen Sjøfarm på jakt etter nye områder for matfiskproduksjon:

– Evenes er godt egnet

Ballangen Sjøfarm ønsker å etablere oppdrettsanlegg for laks og ørret i Sommervika og ved Fornes Lykt.

NYE LOKALITETER: Ballangen Sjøfarm leter etter ny lokaliteter, og har funnet egnet sted i Evenes. Her fra anlegget i Pundsvik, rett over fjorden. Foto: Ballangen Sjøfarm 

nyheter

Evenes kommune har nylig lagt en dispensasjonssøknaden fra Ballangen-firmaet ut på høring. De har funnet to egnede lokaliteter i Evenes, Sommervika og Fornes lykt, der de ønsker å starte virksomhet.

I første omgang søker Ballangen Sjøfarm om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, før de eventuelt kan gå videre med nærmere undersøkelser av de to områdene.