– Man har jo litt rekkeviddeangst, men vi er blitt mer og mer komfortabel med ho, forteller skipper Alexander Boiko på «Astrid Helene».

Han jobber hos Trollvika Drift som røkter merdene for Northern Lights Salmon. I en måned har de nå brukt den elektriske batteridrevne prototypen levert av Grovfjord Mek. Verksted (GMV), og de er meget fornøyde.

– Det er behagelig støynivå om bord, eksosfritt på dekk, og mindre stress for fisken når det er stille rundt merdene. Det er god plass på dekk, og den er lett å manøvrere, skrøt han til gjestene som deltok på demonstrasjon i Balteskard onsdag.

Cermaq Nordland kom med en hel delegasjon fra Steigen, som har bestilt en stor dieselelektrisk servicekatamaran hos GMV som de overtar i september.

– Vi forbereder den for at det skal være mulig å sette ned en batteripakke så den kan bli en hybrid. Det er kjempeinteressant med batterielektrisk båt også. Vi ser absolutt potensialet i denne typen teknologi, som vil bli innfaset hos oss også. Det er bare et spørsmål om tid, sier drifts- og serviceleder, Frode Holmvåg, i Cermaq Nordland.

Oslo kommune hadde også to utsendte som er på jakt etter nye arbeidsbåter til hovedstaden.

– Oslo skal bli miljøhovedstad i 2019, så elbåter er interessante, sier driftstekniker Eivind Dahl og driftsleder Torgeir Hustad.

Elektroingeniør Anders Breines hos GMV forklarte gjestene om teknologien i båten. Når det gjelder rekkevidden, så tester de dette ut nå.

– Rekkevidden henger sammen med hvor fort du går med båten, sa Breines.

Han anbefaler at man ikke lader batteriet helt ut eller topplader, for levetidens skyld.

Ifølge Breines kan prisen på slike båter trolig bli på 15 millioner kroner, avhengig av hvor avansert man bestiller. Om noen slår til, anslår han at de muligens kan levere de første båtene allerede i mars.

– Vi regner med at når etterspørselen etter batterisystemene vokser, så vil prisene presses ned, sier Bård Meek Hansen, daglig leder hos GMV.

Arnold Hansen i bedriften fortalte gjestene om da han fikk ideen om å lage en batteridrevet oppdrettsbåt for syv år siden.

– Jeg har fått god faglig støtte av Bjarte Hoff og Trond Østrem fra UiT campus Narvik, sier han.

Les også: - Det er den viktigste nyheten for oppdrettsnæringen på flere tiår

Les mer: Forteller om sin Zero

foto
Cer­maq: Fro­de Holm­våg, Øy­vind Nilsen, Odd Knæ­dal og Sti­an Simonsen kom sjø­vei­en fra Cer­maq Nordland i Stei­gen, og lik­te det de så.
foto
BÅT PÅ BAT­TE­RI: Skip­per Alexander Boi­ko drar ut kon­tak­ten og leg­ger fra kai. Han kun­ne for­tel­le om rekkeviddeangst som var i ferd med å slip­pe ta­ket.
foto
Ge­ni­et: Arnold Hansen er hjer­nen bak pro­to­ty­pen av el-ka­ta­ma­ra­nen. – Jeg har nå fått litt hjelp, sier han be­skje­dent. Bård Meek-Hansen ved si­den.