Åpnet "nye" Oljedirektoratet i Harstad:

- Å være til stede i nord og ikke ha alt samlet i Stavanger er viktig

Minister Terje Søviknes mener Oljedirektoratets (OD) tilstedeværelse i Harstad er viktig for både olje- og gassnæringen og hele myndighetsapparatet.

od-åpning: Ordfører Marianne Bremnes, rådmann Hugo Thode Hansen, næringssjef Bjørn Akselsen og olje- og energiminister Terje Søviknes fant raskt tonen under åpningen av oljedirektoratets nye lokaler. Alle foto: Odd Leif Andreassen 

nyheter

Dette understreket Søviknes da han tirsdag foresto den offisielle åpningen av ODs nye kontorer i Cefo-bygget i byskillet.

– Det å være til stede og ha kommunikasjon med de operatørene som har aktivitet i nord, og ikke ha alt samlet i Stavanger eller Oslo er viktig, ikke bare for OD, men også for hele myndighetsapparatet. Olje- og energidepartementet er tydelig på at vi skal være ute sammen med i dette tilfellet OD.