Skrevet av Håkon Grønbech, distriktsredaktør NRK Troms

I et leserinnlegg i Harstad Tidende stiller Kristin H. Arvesen spørsmål ved NRK Troms’ geografiske forståelse av vårt dekningsområde. Vi vil gjerne benytte muligheten til å svare at vi har god oversikt over hvordan fylket er tegnet opp.

Arvesen ytrer seg på bakgrunn av, etter egen beskrivelse, å være «litt av og på-lytter/seer» av våre radio- og TV-sendinger, og mener disse har utviklet seg til å bli rene lokalsendinger for Finnmark og Tromsø by.

Vi setter stor pris at publikum engasjerer seg i innholdet vårt. Samtidig vil vi gjerne imøtegå noen påstander i innlegget som ikke medfører riktighet.

I 2024 er det fortsatt slik at mange assosierer NRK med lineære programflater. Dette er knyttet til NRKs sterke posisjon som allmennkringkaster, også i et historisk perspektiv, og til en tid der det var NRK som definerte når befolkningen skulle få lokale eller nasjonale nyhetssendinger på TV eller radio. I 2024 går imidlertid den digitale utviklingen raskere enn noen gang, og store deler av vårt publikum konsumerer ikke nyhetsinnhold på samme måte som før. Dette gjelder særlig for de yngre brukergruppene, som konsumerer nesten alt sitt NRK-innhold gjennom mobilen. Også en betydelig andel av den totale befolkningen under 60 år holder seg oppdatert på nyheter gjennom mobilen først.

Dette får noe å si for hvordan NRK, også her i Troms, publiserer innholdet vårt. Og av samme grunn må en sette seg inn i vårt nyhetstilbud også på nett og mobil for å kunne se vår geografiske representasjon i innholdet vi tilbyr. Der vil en se at NRK Troms produserer nyheter fra alle kanter av Troms fylke. Samtidig krever det å være mer enn en «av og på-lytter/seer» for å hevde at nyhetsdekningen vår består «1 prosent fra Sør- og Midt-Troms». Vi hadde for eksempel nylig en større artikkel som omtalte Sivilombudets kritikk av Tjeldsund kommune – som er en kommune Arvesen helt spesifikt etterlyser dekning fra. Og da fylkesvei 862 var stengt på Senja denne uka, fortalte vi historien på våre nettsider om et ungt par som ble sittende fast i en rassikringstunnel.

I dag prioriterer NRK, herunder NRK Troms, innhold til nett og mobilen først. Det betyr ikke at vi ikke lenger leverer nyheter også i TV- og radiosendinger, men nyheter publiseres løpende i våre digitale tilbud, i tråd med NRKs strategi og publikums brukervaner. Store deler av dette nyhetstilbudet omtales også i de programflatene Arvesen retter søkelyset mot i sitt innlegg. Inneværende uke har vi som et annet eksempel omtalt rettssaken etter dødsulykka utenfor Harstad i januar 2023 i Nordnytt. Som et annet eksempel har vi også hatt reportasje i vår TV-sending fra Skjold leir, der prinsesse Ingrid Alexandra nå skal avtjene sin verneplikt.

Vi kan love at vi vil være vårt geografiske oppdrag bevisst også i fortsettelsen. Og at vi vil samarbeide godt med resten av NRK både når det gjelder Nordnytt, radiosendinger og ikke minst det øvrige digitale og valgbare innholdstilbudet vårt. Det gjelder særlig for vårt innhold på nrk.no, der du nå som innlogget bruker kan få de siste nyhetene fra det fylket du velger å følge lett tilgjengelig på forsida til nrk.no.  Med tempoet i utviklingen vi står midt i er det neppe lenge til du får ytterligere nye innholdstilbud fra oss i NRK Troms.