Skrevet av: Kristin H. Arvesen, Tromsø-bosatt ibestadværing.

Ved årsskiftet 23/24 var storfylket Troms og Finnmark historie etter vel tre år. Som litt av og på-lytter/seer har jeg i lang tid irritert meg litt over at særlig radiosendingene til NRK Troms og Finnmark i den sammenslåtte tida utviklet seg til å bli ren lokalsending for Finnmark og for Tromsø by.

Nå har jeg bodd i Tromsø i over 40 år, og synes jo det er helt greit å få nyheter fra landsdelens største by, men så har jeg mine røtter i Sør-Troms og har savnet nyheter fra midt- og sørfylket Troms i radiosendingene og ikke minst Nordnytt, som jeg forsøkte å få med meg daglig.

Men jeg giddet ikke mer på slutten av året, skjønte at NRK hadde lagt hele sin satsing på flest mulig journalister og flest reportasjer fra det minst folkerike fylket i nord. Kort oppsummert har vel nyhetsflommen fra NRK nord for Nordland dreiet seg om 80 prosent fra Finnmark, 19 prosent fra Tromsø og 1 prosent fra Sør- og Midt-Troms. Man har altså glemt at fylket som nå heter Troms igjen, strekker seg fra et godt stykke sør for Harstad by og nord til grensa mot Finnmark fylke, i tillegg til indre Troms som er et stort område med mye aktivitet? «Yttersida», øyrikene fra Nord-Troms og sør til Tjeldsundet er jo fullstendig uten dekning fra NRK Troms! Er det ikke en eneste journalist i NRK Troms (og Finnmark?) bosatt sør for Tromsø?

Jeg trodde dette var noe som ville endre seg fra 1. januar og stussa derfor på hvorfor det fortsatte på samme måten sist uke, ettermiddagssendingen som nå durer i bakgrunnen, er fra Finnmark og har så langt, én time ut i sendinga, kun hatt reportasjer om Finnmark.

Henvendte meg til NRK Troms (som visstnok fortsatt lever …), og svaret er at nei da, vi skal fortsette som før vi, Nordnytt skal gjelde for begge fylkene, det samme skal ettermiddagssendingen. Akkurat da lurte jeg om det var en innbitt motstand i NRK om at fylkene ble splittet eller er det slik at man har en annen agenda/bestilling her?

Som bosatt i Troms fylke, er jeg fortrinnsvis interessert i det som skjer i Troms. Ønsker jeg nyheter fra Finnmark og de andre fylkene, ja så finner jeg det i alle NRKs TV-kanaler, strømmetjenester, nettsider og så videre … Det er nok ikke helt politisk korrekt å si slike ting i disse krenketider, men det er noe jeg ikke bryr meg om, de hårsåre får nå bare reagere slik de vil. Jeg bare konstaterer at man i NRK har tatt et standpunkt til at Troms fylke starter ved kommunegrensen mellom Balsfjord/Tromsø og strekker seg så helt til Porsanger og anger, ja det er jo noe man burde vurdere i NRK i forhold til alle de innbyggerne i Troms som IKKE er en del av NRKs prioriteringer hva gjelder distriktssendinger. Akkurat nå bytter jeg radiokanal og hører i stedet på P4 :-)