I oktober ble jeg gjenvalgt som ordfører i Evenes. Dette er det jeg sa til kommunestyret etter at valget var gjort:

Takk for tilliten fra kommunestyret for en ny periode som ordfører. Det er naturligvis en glede å oppleve, det er også med stor ydmykhet jeg står her som ordfører.

Å være ordfører i Evenes er et privilegium. En glede. En inspirasjon. En uendelig oppgave som er fylt med muligheter.

Muligheter for å påvirke hverdagen til Evenes-væringer, muligheter til å gjøre ting litt bedre enn de var, muligheter til å sørge for at de som kanskje trenger det aller mest – blir tatt vare på. Og muligheter til å sikre en fortsatt livskraftig og selvstendig Evenes kommune med stadig flere innbyggere i hele kommunen. Og med det fortsatt kraft fra en sunn vekst og utvikling.

Det inspirerer. Men det er ikke noe soloprosjekt for en ordfører. Det er et prosjekt for hele kommunestyret. Og for administrasjonen. I tillegg til normal drift. Ja det er et prosjekt for hele lokalsamfunnet.

I Evenes har vi kultur for at vi ofte enes om vedtak som gjøres. Mange av vedtakene i kommunestyret i forrige periode var enstemmige. Det er en styrke. Etter en turbulent valgkamp og den måneden som har gått siden er det på tide å tone ned det som skiller oss i kommunestyret.

Vi skal ikke legge lokk på reelle politiske uenigheter. Langt ifra. Uenighet om sak er både sunt og riktig. Men noen ganger blir små ting blåst ut av proporsjoner. Eller uenigheter fremstilles som store konflikter. Det tjener ingen på.

Jeg vil komme tilbake med noen forslag til hvordan vi kan håndtere dette sammen på en bedre måte – til beste for det lokalsamfunnet vi alle ønsker det beste for.

For det er mer som samler oss enn som skiller oss i Evenes. Vi vil alle det beste for kommunen. Det bør vi dyrke sterkere. For det vil hele lokalsamfunnet ha fordel av.

Så skal vi naturligvis ha friske saklige debatter der det er ulike syn. Men de skal skjer med respekt for hverandre. Det er et ansvar for hele kommunestyret – og for hele det politiske Evenes. Som ordfører er det et viktig ansvar å bidra til at dette skjer.

Og at det blir bygd flere boliger. Og at det blir en løsning for flyplasskrysset. Og alle de andre tingene. Arbeidet venter. Takk for tilliten.