Boikottet ordførervalg etter stemmekluss: – Viser lite respekt